Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Αντώνιου Δ. Γυφτόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 1ης/25-01-2016 και 2ης/02-02-2016 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-Παρουσίαση οικονομοτεχνικής μελέτης.
Εισηγητής : Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού-Τουρισμού.

Θέμα 3ο: 14η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 4o : Αποδοχή πρότασης της μελέτης εκτροπών κυκλοφορίας για την κατασκευή του τμήματος ΙΙ της εργολαβίας του έργου: «Yπολειπόμενες εργασίες κατασκευής οδικού τμήματος Πατρίδα-Νάουσα Ν. Ημαθίας»
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.
Θέμα 5ο: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/10 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θερμαϊκού για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ γεωλόγων.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 6o: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πέλλας χρηματοδοτούμενου από ιδίους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 7o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε. Πέλλας για «Έργα αναβάθμισης λαϊκής Αγοράς Αριδαίας».
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 8o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκύδρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την εκπόνηση οριστικής μελέτης και την κατασκευή (μεταγενέστερα και εφόσον εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι) του αντίστοιχου έργου «Ανακατασκευή γέφυρας Αρσενίου» από την Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 9o: Τροποποίηση της αριθμ. 32/10-03-2016 (Α.Δ.Α.:7ΡΨΦ7ΛΛ-0ΜΙ) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση ποσοστού απόδοσης στους Δήμους της Π.Ε. Πέλλας από το ημερήσιο δικαίωμα λαϊκών αγορών.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 10ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 13, παρ.4 Π.Δ. 242/96 για την ανακύκλωση άχρηστου υλικού πληροφορικής της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 11o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
Εισηγητής : Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 12ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ