Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Από 31 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2016 οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στην Π.Ε Ημαθίας


   Η Διεύθυνση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ημαθίας 
ενημερώνει τους υποψήφιους Νέους Γεωργούς που θέλουν να συμμετάσχουν στο
Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής


Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020 ότι μπορούν να υποβάλλουν
αίτημα ένταξης στο  πρόγραμμα από 31-10-2016 έως 30-11-2016.
  Οι προϋποθέσεις  για την ένταξη  αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 8837
/ 14-10-2014 (ΦΕΚ 3442 / Τεύχος Β΄/ 25-10-2016 )  πρόσκληση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
Στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
http://www.minagric.gr  και www.agrotikianaptιxi.gr και της Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας
Στην ΔΑΟΚ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ και στα τηλέφωνα 2331350183, 2331350142,
2331350148.                                                                         
   Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΟΚ
                                                                         
                                             α/α

                                                                         
                              ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ