Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με το ζήτημα της πιστοποίησης των ψεκαστικών μηχανημάτων.


Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με το ζήτημα της πιστοποίησης των ψεκαστικών μηχανημάτων, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, η οποία αποτελεί υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ε.Ε. Παρά τις θετικές έστω και με αργά αντανακλαστικά πρωτοβουλίες του υπουργείου για εντατικότερους ελέγχους έτσι ώστε να
αποφευχθούν φαινόμενα υπερκοστολόγησης στην παροχή υπηρεσιών των σταθμών επιθεώρησης, γεγονός είναι ότι μικρός αριθμός παραγωγών έχει ανταποκριθεί στη διαδικασία ενώ και ο αριθμός των υπαρχόντων σταθμών ειδικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας δεν είναι επαρκής, όπως αναφέρει και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Μαγνησίας κ. Θανάσης Κούντριας.
«Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου θα πρέπει όντως οι παραγωγοί να προβούν στη διαδικασία πιστοποίησης των ψεκαστικών. Στη Μακεδονία οι δομές γι' αυτή τη διαδικασία βρίσκονται πιο μπροστά σε σχέση με άλλες περιοχές όπως η Λάρισα και η Μαγνησία όπου ο αριθμός των σταθμών είναι πάρα πολύ μικρός. Εκτίμησή μου είναι ότι προς το παρόν έχει προσέλθει για τη διαδικασία πιστοποίησης ένα ποσοστό μικρότερο του 10% των παραγωγών, γι' αυτό και είναι πιθανή η χορήγηση παράτασης στη διαδικασία». Για το ίδιο θέμα ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι:
«Η σχετική διαδικασία βρίσκεται υπό εξέλιξη και προχωράει (με πολύ αργό ρυθμό) και οι πρώτες επισημάνσεις που έχουμε να κάνουμε είναι οι εξής:
1) Μέχρι στιγμής ο μοναδικός Σταθμός Επιθεώρησης που λειτουργεί σε ολόκληρη την Ήπειρο βρίσκεται στα Γιάννενα, και φυσικά αδυνατεί να καλύψει ολόκληρη την περιοχή.
2) Η σχετική προθεσμία για την πιστοποίηση όλων των ψεκαστικών μηχανημάτων (τουλάχιστον για μία φορά) είναι η 26η Νοεμβρίου 2016, και φυσικά θα παρέλθει χωρίς η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανημάτων να έχει πιστοποιηθεί.
Πάμε δηλαδή για άλλη μια περίπτωση νομοθεσίας που μένει “στα χαρτιά”, προς το παρόν τουλάχιστον».
Στη διαδικασία αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του και ο Πρόεδρος του νεοσύστατου Πανελλήνιου Συλλόγου Επιχειρήσεων Σταθμών Επιθεώρησης  Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων κ. Νικόλαος Πέτκος, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η πιστοποίηση θα έχει 5ετή διάρκεια.
Η σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει:
Για την προάσπιση της υγείας και των παραγωγών και των καταναλωτών αναγκαίος ο έλεγχος των ψεκαστικών– Το Υπουργείο αντίθετο σε περιπτώσεις εναρμονισμένων πρακτικών  στον έλεγχο των ψεκαστικών

Η επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων είναι υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ε.Ε. (Οδηγία 2009/128/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν.4036/2012). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 πρέπει να έχουν ελεγχθεί για τη σωστή λειτουργία τους όλα τα ψεκαστικά της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η επιθεώρηση να γίνει από ιδιωτικούς σταθμούς οι οποίοι θα πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από πτυχιούχο και πιστοποιημένο μηχανικό ή γεωπόνο με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη δημιουργηθεί και πιστοποιηθεί 68 σταθμοί σε όλη τη χώρα και εκκρεμούν 30 επιπλέον αιτήσεις για πιστοποίηση νέων σταθμών.

Η στόχευση του Υπουργείου εξυπηρετεί:
  • την προστασία της υγείας των παραγωγών που εφαρμόζουν μέσω των ψεκα-στικών τα γεωργικά φάρμακα στις καλλιέργειές τους
  • την προστασία της υγείας των καταναλωτών οι οποίοι μπορεί να υποστούν τις αρνητικές συνέπειες από την πέρα των ορίων παρουσία φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα εξαιτίας της χρήσης αρρύθμιστων ψεκαστικών
  • τη μείωση του κόστους παραγωγής σε ορθολογικά επίπεδα με τη μείωση της σπατάλης που προκύπτει από ένα ψεκαστικό μηχάνημα το οποίο είτε ψεκάζει υπερβολικά είτε ανομοιόμορφα σε όλη την έκταση της καλλιέργειας με αρνη-τικές συνέπειες επί της παραγωγής
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο έγινε δέκτης παραπόνων και καταγγελιών τόσο για την ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχου, όσο και για τυχόν επιχειρούμενες εναρμονισμένες πρακτικές από ορισμένους σταθμούς ελέγχου.
Με αφορμή τα παραπάνω, το Υπουργείο:
  • πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση και πιστοποίηση 30 επιπλέον σταθμών σε όλη τη χώρα, ώστε να προαχθεί η ομαλή λειτουργία του ανταγω-νισμού
  • αυστηροποιεί τους ελέγχους στους σταθμούς επιθεώρησης οι οποίοι στους παραβάτες επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις (μέχρι και αφαίρεση της άδειας)
  • εφόσον προκύψουν στοιχεία για την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών, αυ-τά θα προωθηθούν άμεσα για διερεύνηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
  • καλεί τις οργανώσεις των παραγωγών (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών) να εξετάσουν το ενδεχόμενο είτε συλλογικής διαπραγμάτευσης της τιμής επι-θεώρησης, είτε να προχωρήσουν στη δημιουργία δικών τους σταθμών ώστε να εξασφαλίσουν μακροχρόνια μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή επιθεώρησης για τους παραγωγούς μέλη τους
Το Υπουργείο διαβεβαιώνει τους παραγωγούς ότι αντιμετωπίζει το θέμα με γνώμονα τη δημόσια υγεία και το συμφέρον τους, στηριζόμενο στη διαύγεια των αποφάσεων και των διαδικασιών ρύθμισης των κρίσιμων ζητημάτων που τους αφορούν. Οι παραγωγοί μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο psekastika.gr όπου μπορούν να πληροφορηθούν για όλες τις διαδικασίες επιθεώρησης όπως και τις νέες εξελίξεις. Επίσης, στο ίδιο δικτυακό τόπο μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις επιλογές σταθμών επιθεώρησης που εξυπηρετούν την περιοχή τους.
Αντώνης Ανδρονικάκης
info@agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ