Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τακτική συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέμα ημερήσιας διάταξης:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικαιροποίηση σχεδίου δράσης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην Π.Κ.Μ (σύμφωνα με πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης)
Εισηγητής: Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο: 2η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων- Πρόστιμα) που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής
Θέμα 3ο: 2η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
Θέμα 4ο: 1η Τροποποίηση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
Θέμα 5ο: 3η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Τελών) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Θέμα 6ο: 2η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων κλπ) έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας.
Θέμα 7ο: 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαιτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 8ο: 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενων από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 9ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2016 χρηματοδοτούμενων από κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ευθύνης Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την υπ.αρ. 48/31-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού- Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 10ο: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2017
Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών,Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Θέμα 11ο: 17η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θέμα 12ο: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Cultural Routes as Investments for Growth and jobs (Πολιτιστικές διαδρομές ως επενδύσεις για ανάπτυξη και απασχόληση ).
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού-Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 13ο: Έγκριση πρόσληψης συνολικά (6) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ ειδικότητας ΔΕ Οδηγών χειριστών εκχιονιστικών μηχανημάτων (4) άτομα και ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων οδοστρωσίας-grader (2) άτομα κατανεμημένων ισομερώς σε δυο δίμηνα δηλ. δύο (2)οδηγών –χειριστών εκχιονιστικών μηχανημάτων και ενός χειριστή στο πρώτο δίμηνο από 15-12-2016 έως 14-2-2016 και ομοίως στο δεύτερο από 15-2-2017 έως 14-4-2017 για την αντιμετώπιση των εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε Σερρών.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών
Θεμα 14ο: Έγκριση της συμπληρωματικής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και την έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της υπ, αρίθμ.(7) Ε.Ο τμήμα κόμβος Εγνατίας-Αγ. Βαρβάρα, γέφυρα Αλιάκμονα».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

Θέμα 15ο : Τροποποίηση της υπ.αρίθμ 264/15-12-2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση προγράμματος αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Κ.Μ για το έτος 2016
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Θέμα 16ο : Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παρ.3 εδ.αα του Ν.4386/16.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ