ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΤΩΡΑ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τακτική συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέμα ημερήσιας διάταξης:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικαιροποίηση σχεδίου δράσης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην Π.Κ.Μ (σύμφωνα με πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης)
Εισηγητής: Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο: 2η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων- Πρόστιμα) που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής
Θέμα 3ο: 2η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
Θέμα 4ο: 1η Τροποποίηση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
Θέμα 5ο: 3η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Τελών) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Θέμα 6ο: 2η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων κλπ) έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας.
Θέμα 7ο: 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαιτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 8ο: 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενων από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2016 που αφορά την υπ.αρ. 28/10-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 9ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2016 χρηματοδοτούμενων από κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ευθύνης Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την υπ.αρ. 48/31-3-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού- Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 10ο: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2017
Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών,Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Θέμα 11ο: 17η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θέμα 12ο: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Cultural Routes as Investments for Growth and jobs (Πολιτιστικές διαδρομές ως επενδύσεις για ανάπτυξη και απασχόληση ).
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού-Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 13ο: Έγκριση πρόσληψης συνολικά (6) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ ειδικότητας ΔΕ Οδηγών χειριστών εκχιονιστικών μηχανημάτων (4) άτομα και ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων οδοστρωσίας-grader (2) άτομα κατανεμημένων ισομερώς σε δυο δίμηνα δηλ. δύο (2)οδηγών –χειριστών εκχιονιστικών μηχανημάτων και ενός χειριστή στο πρώτο δίμηνο από 15-12-2016 έως 14-2-2016 και ομοίως στο δεύτερο από 15-2-2017 έως 14-4-2017 για την αντιμετώπιση των εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε Σερρών.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών
Θεμα 14ο: Έγκριση της συμπληρωματικής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και την έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της υπ, αρίθμ.(7) Ε.Ο τμήμα κόμβος Εγνατίας-Αγ. Βαρβάρα, γέφυρα Αλιάκμονα».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

Θέμα 15ο : Τροποποίηση της υπ.αρίθμ 264/15-12-2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση προγράμματος αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Κ.Μ για το έτος 2016
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Θέμα 16ο : Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παρ.3 εδ.αα του Ν.4386/16.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ