Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Αττική και Κεντρική Μακεδονία οδηγούν τις εξαγωγές της χώρας.

Το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ προχώρησε και φέτος στη σύνταξη μελέτης «χαρτογράφησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και ανά νομό». Οι ετήσιες αυτές μελέτες βοηθούν στο να καταγραφεί ο βαθμός εξωστρέφειας της κάθε περιοχής, ενώ αναδεικνύουν τη δυναμική του κάθε κλάδου και τον εξωστρεφή προσανατολισμό των
επιχειρήσεων και των αγορών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που συντάχθηκε φέτος, προκύπτει ότι για το 2015 αλλά και στο διάστημα της πενταετίας 2011-2015, σχεδόν τα 2/3 των ελληνικών εξαγωγών πραγματοποιούνται από τις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα , η Αττική συνεισέφερε εξαγωγικά το 49% ενώ η Κεντρική Μακεδονία συνεισέφερε στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών σε ποσοστό 16%. Στο σημείο αυτό, ο ΣΕΒΕ επισημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας διατηρούν τις μονάδες παραγωγής τους στη Β. Ελλάδα και έχουν έδρα στην Αττική.
Αύξηση της αξίας των εξαγωγών τους πέτυχαν επτά από τις δεκατρείς περιφέρειες, όπως η Ήπειρος (50%), το Νότιο Αιγαίο (40%), η Στερεά Ελλάδα (26%), η Θεσσαλία (13%), το Βόρειο Αιγαίο (13%)η, Δυτική Ελλάδα (11%) και η Κρήτη (10%), ενώ μείωση της αξίας των εξαγωγών τους σημείωσαν οι περιφέρειες Πελοποννήσου (-24%), Ιονίου(-17%), Δυτικής Μακεδονίας (-8%), Κεντρικής Μακεδονίας (-6%), Αττικής (-4%), Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (-3%).
Κλαδικά, τα πετρελαιοειδή συνεισέφεραν σημαντικά στις εξαγωγές αρκετών περιφερειών, πλην όμως τα τρόφιμα αναδείχθηκαν ως «κλάδος-πρωταθλητής». Αντίθετα, για την κλωστοϋφαντουργία, οι εξαγωγές σε δέκα από δεκατρείς περιφέρειες συρρικνώθηκαν.
Στην ανάλυση ανά αγορά, για τις περισσότερες περιφέρειες το 2015, οι ενδοκοινοτικές αγορές κυριάρχησαν. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, η Δ. Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα, που εξάγουν πλέον ένα μεγάλο μέρος των αγαθών τους σε τρίτες χώρες και νέες αναδυόμενες οικονομίες.
Σε ό,τι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, οι δέκα από τις δεκατρείς περιφέρειες εμφάνισαν πλεόνασμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ