Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας με 47 θέματα την Δευτέρα 20 Φλεβάρη

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20/2 και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για την παραχώρηση της χρήσης των δημοτικών χώρων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εκδηλώσεων «Βέροια-Εύηχη Πόλη» για την περίοδο 2018-2021.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 8/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
5ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) παρέμβασης και β) διαμόρφωσης τμημάτων της πλατείας Ωρολογίου
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 557α αγροτεμαχίου, εμβαδού 3.000 τ.μ., του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αγ.Μαρίνας
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 8 αγροτεμαχίου, εμβαδού 26.500 τ.μ., του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αγ.Μαρίνας.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης από τον Δ.Βέροιας ρυμοτομούμενων τμημάτων στους Γ. Φλαμπουλίδη κλπ. για λογαριασμό υπόχρεης ιδιοκτησίας (Επίσπευση διαδικασίας χώρου πρασίνου)
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού των θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στον Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη α) εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων τμημάτων και των επικειμένων της αριθ. 8 ιδιοκτησίας της υπ’ αριθ. 21/2001 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού και β) απόδοσης της αποζημίωσης στους δικαιούχους
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προβολή του Δ.Βέροιας μέσω τηλεοπτικής εκπομπής
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Τριλόφου και του περιβάλλοντος χώρου
ΘΕΜΑ
16ο :
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς και Τριποτάμου για το έτος 2017
ΘΕΜΑ
17ο :
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.
ΘΕΜΑ
18ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 για συνεχιζόμενες κατά το έτος 2017 παρεχόμενες υπηρεσίες στον Δ.Βέροιας με συμβάσεις.
ΘΕΜΑ
19ο :
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (μετά από κλήρωση) με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής έργων-εργασιών συντήρησης, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 5.869,41€, εξαιρουμένου του ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ
20ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
22ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
23ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
24ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)»
ΘΕΜΑ
25ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)»
ΘΕΜΑ
26ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Κ. Βέροιας (2015)»
ΘΕΜΑ
27ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2015)»
ΘΕΜΑ
28ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ
29ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των προμηθειών: α) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας-Κ.Ο.Κ. και πληροφοριακών πινακίδων», β) Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και γ) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων καταύθυνσης, σήμανσης και ανάδειξης περιοχών, αξιοθεάτων και μνημείων».
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική-Γεωφυσική διερεύνηση τμήματος οδού Συκιάς_Παλατιτσίων».
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Αθανάσιο Γρίβα
ΘΕΜΑ
36ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/11/2016 ως 31/12/2016.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ε.Σαπτσόγλου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Γ.Νάτση από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του E.Seitaj από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «NOVA RENT A CAR Ε.Π.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «FGA CAPITAL HELLAS A.E.E.O.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  της Ε.Αποστολίδου
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης εγγραφής του Δ.Βέροιας ως συνδρομητή σε τοπικές εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας, β) παραχώρησης της χρήσης της οδού Ελιάς και γ) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ