ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΤΩΡΑ

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας με 47 θέματα την Δευτέρα 20 Φλεβάρη

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20/2 και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για την παραχώρηση της χρήσης των δημοτικών χώρων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εκδηλώσεων «Βέροια-Εύηχη Πόλη» για την περίοδο 2018-2021.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 8/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
5ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) παρέμβασης και β) διαμόρφωσης τμημάτων της πλατείας Ωρολογίου
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 557α αγροτεμαχίου, εμβαδού 3.000 τ.μ., του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αγ.Μαρίνας
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 8 αγροτεμαχίου, εμβαδού 26.500 τ.μ., του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αγ.Μαρίνας.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης από τον Δ.Βέροιας ρυμοτομούμενων τμημάτων στους Γ. Φλαμπουλίδη κλπ. για λογαριασμό υπόχρεης ιδιοκτησίας (Επίσπευση διαδικασίας χώρου πρασίνου)
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού των θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στον Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη α) εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων τμημάτων και των επικειμένων της αριθ. 8 ιδιοκτησίας της υπ’ αριθ. 21/2001 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού και β) απόδοσης της αποζημίωσης στους δικαιούχους
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προβολή του Δ.Βέροιας μέσω τηλεοπτικής εκπομπής
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Τριλόφου και του περιβάλλοντος χώρου
ΘΕΜΑ
16ο :
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς και Τριποτάμου για το έτος 2017
ΘΕΜΑ
17ο :
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.
ΘΕΜΑ
18ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 για συνεχιζόμενες κατά το έτος 2017 παρεχόμενες υπηρεσίες στον Δ.Βέροιας με συμβάσεις.
ΘΕΜΑ
19ο :
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (μετά από κλήρωση) με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής έργων-εργασιών συντήρησης, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 5.869,41€, εξαιρουμένου του ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ
20ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
22ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
23ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
24ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)»
ΘΕΜΑ
25ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)»
ΘΕΜΑ
26ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Κ. Βέροιας (2015)»
ΘΕΜΑ
27ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2015)»
ΘΕΜΑ
28ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ
29ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των προμηθειών: α) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας-Κ.Ο.Κ. και πληροφοριακών πινακίδων», β) Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και γ) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων καταύθυνσης, σήμανσης και ανάδειξης περιοχών, αξιοθεάτων και μνημείων».
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική-Γεωφυσική διερεύνηση τμήματος οδού Συκιάς_Παλατιτσίων».
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Αθανάσιο Γρίβα
ΘΕΜΑ
36ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/11/2016 ως 31/12/2016.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ε.Σαπτσόγλου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Γ.Νάτση από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του E.Seitaj από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «NOVA RENT A CAR Ε.Π.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «FGA CAPITAL HELLAS A.E.E.O.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  της Ε.Αποστολίδου
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης εγγραφής του Δ.Βέροιας ως συνδρομητή σε τοπικές εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας, β) παραχώρησης της χρήσης της οδού Ελιάς και γ) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ