Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Άμεσο όφελος πάνω από 2.400.000€ με τη συμβολή του Δήμου Βέροιας για ομάδες παραγωγών της περιοχής

Το εμπάργκο που επέβαλε η Ρωσική Κυβέρνηση στις 7 Αυγούστου 2014 σε ορισμένα προϊόντα της Ε.Ε, μεταξύ των οποίων και τα οπωροκηπευτικά, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της κυριότερης αγοράς των τοπικών αγροτικών προϊόντων.
Τα περισσότερα απ’ αυτά είναι ευπαθή και με δυνατότητα μικρού χρόνου συντήρησης. Δεν υπήρχε
άλλη διέξοδος από το διατεθούν για χυμοποίηση, με τιμές όμως σημαντικά χαμηλότερες των ανάλογων για νωπά προϊόντα και συγκεκριμένα

Τιμή σε €/κιλό για χυμό
Ροδάκινα0,05
Νεκταρίνια0,05
Ακτινίδια0,03
Μήλα0,04
Αχλάδια0,04
 

Τιμές όχι ικανοποιητικές, δεδομένου ότι αφενός δεν καλύπτουν τα έξοδα καλλιέργειας, αφετέρου διότι στη χυμοποίηση τα αγροτικά προϊόντα κατευθύνονται αδιάλεχτα και ασυσκεύαστα, στερώντας τα από τις τοπικές αγροτικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συσκευασίας και μεταποίησης, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών τους και στερώντας την τοπική κοινωνία από επιπλέον οικονομικούς πόρους (π.χ. ημερομίσθια εργατών διαλογής και συσκευασίας, πρώτες ύλες, κ.α.).

Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη «θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών» και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, έδιναν τη δυνατότητα στις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών  να αποσύρουν ποσότητες αγροτικών προϊόντων με σκοπό τη δωρεάν διανομή σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και να αποζημιωθούν γι’ αυτές με τιμές σημαντικά υψηλότερες των τιμών των διατιθέμενων για χυμοποίηση. Στις ομάδες παραγωγών καταβάλλονται και έξοδα διαλογής και συσκευασίας. Συγκεκριμένα :

Τιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομήΤιμή σε €/κιλό για διαλογή & συσκευασία για δωρεάν διανομή
Ροδάκινα0,2690,1751
Νεκταρίνια0,2690,2058
Ακτινίδια0,29690,2011
Μήλα0,16980,1877
Αχλάδια0,23850,1596
 

Στα παραπάνω ποσά προστίθεται και το κόστος μεταφοράς τους ανάλογα με την απόσταση και το είδος του οχήματος (ψυγείο ή όχι).

Ο Δήμος Βέροιας συνεργαζόμενος με τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών  της περιοχής και υπογράφοντας αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις απορρόφησε και διένειμε δωρεάν σε μαθητές δημοσίων σχολείων και ευπαθείς ομάδες (είτε νωπό προϊόν, είτε μεταποιημένο σε χυμό), την διετία 2015 – 2016 τις ακόλουθες ποσότητες φρούτων, από τις οργανώσεις παραγωγών της περιοχής, :

Ροδάκινα & ΝεκταρίνιαΑκτινίδιαΜήλαΑχλάδια
ΑΣ VENUS GROWERS1.342.523347.61216.2260
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ1.279.760120.99600
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ139.972000
ΑΣ ΜΕΣΗΣ609.460274.171185.0200
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ457.335000
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.269.19089.95249.99910.091
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ171.67350.61000
Σύνολο4.269.913883.341251.24510.091
 

Εάν οι ποσότητες αυτές κατευθύνονταν στη χυμοποίηση, χωρίς την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και χωρίς τη στήριξη του Δήμου Βέροιας στην προσπάθεια των αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών, τότε τα έσοδα των ομάδων παραγωγών θα ήταν τα ακόλουθα :
ΡΟΔΑΚΙΝΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΡοδάκινα & Νεκταρίνια ΣύνολοΤιμή σε €/κιλό για χυμόΈσοδα σε € χωρίς Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS1.342.5230,0567.126
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ1.279.7600,0563.988
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ139.9720,056.999
ΑΣ ΜΕΣΗΣ609.4600,0530.473
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ457.3350,0522.867
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.269.1900,0513.460
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ171.6730,058.584
Σύνολο4.269.913213.496

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΑκτινίδια ΣύνολοΤιμή σε €/κιλό για χυμόΈσοδα σε € χωρίς Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS347.6120,0310.428
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ120.9960,033.630
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ00,030
ΑΣ ΜΕΣΗΣ274.1710,038.225
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ00,030
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.89.9520,032.699
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ50.6100,031.518
Σύνολο859.94126.500

ΜΗΛΑΜήλα ΣύνολοΤιμή σε €/κιλό για χυμόΈσοδα σε € χωρίς Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS16.2260,04649
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ00,040
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ00,040
ΑΣ ΜΕΣΗΣ185.0200,047.401
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ00,040
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.49.9990,042.000
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ00,040
Σύνολο251.24510.050

ΑΧΛΑΔΙΑΑχλάδια ΣύνολοΤιμή σε €/κιλό για χυμόΈσοδα σε € χωρίς Δήμο
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.10.0910,04404
Σύνολο10.091404

Δηλαδή συνολικά έσοδα 250.450€.

Αντιθέτως με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και τη Συνεργασία του Δήμου Βέροιας τα έσοδα διαμορφώθηκαν ως ακολούθως :
ΡΟΔΑΚΙΝΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΡοδάκινα & Νεκταρίνια ΣύνολοΤιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομήΈσοδα σε € με Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS1.342.5230,269361.139
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ1.279.7600,269344.255
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ139.9720,26937.652
ΑΣ ΜΕΣΗΣ609.4600,269163.945
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ457.3350,269123.023
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.269.1900,26972.412
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ171.6730,26946.180
Σύνολο4.269.9131.148.607

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΑκτινίδια ΣύνολοΤιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομήΈσοδα σε € με Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS347.6120,2969103.206
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ120.9960,296935.924
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ00,29690
ΑΣ ΜΕΣΗΣ274.1710,296981.401
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ00,29690
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.89.9520,296926.707
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ50.6100,296915.026
Σύνολο859.941262.264

ΜΗΛΑΜήλα ΣύνολοΤιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομήΈσοδα σε € με Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS16.2260,16982.755
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ00,16980
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ00,16980
ΑΣ ΜΕΣΗΣ185.0200,169831.416
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ00,16980
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.49.9990,16988.490
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ00,16980
Σύνολο251.24542.661

ΑΧΛΑΔΙΑΑχλάδια ΣύνολοΤιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομήΈσοδα σε € με Δήμο
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.10.0910,23852.407
Σύνολο10.0912.407

Δηλαδή συνολικά έσοδα 1.455.939€.
Σε αυτό ποσό προστίθεται επίσης και το ποσό των 1.017.931€ που εισέπραξαν οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών για έξοδα διαλογής και συσκευασίας, καθώς και ένα επιπλέον ποσό για έξοδα μεταφοράς ανάλογα με την απόσταση και το είδος του οχήματος.

Ο Δήμος Βέροιας, συνεργαζόμενος με τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών της περιοχής, :
Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS,
Α.E.Σ. ΚΟΜΕΞ Α.Ε - (Α.Σ ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ , Α.Σ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ)
Α.Σ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ»,
ΑΣ ΜΕΣΗΣ,
Α.Ε.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε. - (ΑΣ ΒΕΡΟΗ, ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ, ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ (ΔΙΑΒΑΤΟΥ), ΑΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ,))
Α.Σ. ΑΜΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
και Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ,
συνέβαλε στην απορρόφηση τουλάχιστον 2.473.870€ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήματα, τα οποία εισέπραξαν οι ομάδες παραγωγών και είτε διένειμαν άμεσα στους παραγωγούς - μέλη τους, για την εξόφληση της παραγωγής, είτε έμμεσα στην τοπική κοινωνία, λειτουργώντας τα διαλογητήρια και συσκευαστήρια που διαθέτουν (ημερομίσθια, αγορά πρώτων υλών, μεταφορικά και ότι άλλο απαιτείται για την λειτουργία ενός διαλογητηρίου – συσκευαστηρίου).

Από τη συγκεκριμένα δράση ο Δήμος Βέροιας προσέφερε δωρεάν στους μαθητές των δημοσίων σχολικών μονάδων και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συνολικά :
572.139 λίτρα χυμό σε συσκευασία tetra pack 1 λίτρου (497.842 λίτρα χυμό ροδάκινο και 74.297 λίτρα χυμό ακτινίδιο)
38.268 κιλά ροδάκινα και νεκταρίνια
288.967 κιλά ακτινίδια
251.245 κιλά μήλα
10.091 κιλά αχλάδια

Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, έβρισκαν δυσκολία εφαρμογής στην Ελληνική πραγματικότητα, αναφορικά με τη δυνατότητα χυμοποίησης των φρούτων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρώτος ο Δήμος Βέροιας εφάρμοσε την διαδικασία της σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, διαδικασία η οποία εν συνεχεία αποτέλεσε πρότυπο και για όλους τους υπόλοιπους δήμους στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη δράση.

Το σημαντικότερο στοιχείο όμως από την υλοποίηση της δράσης, δεν αποτελούν τα άμεσα έσοδα των Αναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγής της περιοχής, αλλά οι έμμεσες επιπτώσεις αυτής.

Στα νωπά αγροτικά προϊόντα, σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, λόγω υπερπροσφοράς, οι τιμές πώλησης πέφτουν σε βαθμό που πολλές φορές να μην καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το καλοκαίρι του έτους 2014, όπου οι τιμές παραγωγού έπεσαν έως και στο 1/3 αυτών του έτους 2013.

Με την απορρόφηση σε επίπεδο Δήμου Βέροιας :
4.269.913 κιλά Ροδάκινα & Νεκταρίνια
883.341 κιλά Ακτινίδια
251.245 κιλά Μήλα
10.091 κιλά Αχλάδια,
ποσότητες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,43% της εθνικής κατανομής ροδακίνων και νεκταρινιών του ΚΑΝ. (ΕΕ) 1369/2015 και σε 16,01% της εθνικής κατανομής μήλων και αχλαδιών του ΚΑΝ. (ΕΕ) 921/2016, ο Δήμος Βέροιας συνεισέφερε σημαντικά στην απορρόφηση της πλεονάζουσας ποσότητας των ανωτέρω νωπών αγροτικών προϊόντων, και συνέβαλε στη διατήρηση των τιμών πώλησης τους σε ικανοποιητικά για τους παραγωγούς επίπεδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ