Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης και θεματα ημερησιας διαταξης δημοτικού συμβουλίου Ναουσας στις 17/5/17

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
που επισυνάπτεται στην με αριθμ. πρωτ.: 11007/12-5-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/5/17

Θέμα 1 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο TOURIN BSB MARKET και ακρωνύμιοTOURINMARKET στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020 Εισηγητής: Δήμαρχος


Θέμα 2 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο NAVIGATION KEY OF BLACK SEA BASIN EXPERIENCE και ακρωνύμιο D–PAD OF BSB EXPERIENCE στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020 Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3 Ορισμός αμοιβής δικηγόρου, για υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER Εισηγητής: Δήμαρχος


Θέμα 4 Έγκριση ή μη, της με αρ. 52/2017 Απόφασης του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», περί του καθορισμού του ύψους μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη φοίτηση τν βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2017-2018 Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα 5 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα
6 Εξόφληση των οφειλών προς τη ΔΕΥΑΝ, ως προϋπόθεση έκδοσης Δημοτικής Ενημερότητας. Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα
7 Έγκριση ή μη, χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης


Θέμα 8 Συμμετοχή στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο «Τουρισμός Υγείας», του Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας κ. Σταύρου Βαλσαμίδη, έπειτα από πρόσκληση της ΚΕΔΕ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 9 Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της 8ης ανθοκομικής έκθεσης, και διάθεση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδήλωσης στο πλαίσιο αυτής Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού


Θέμα 10 Φιλοξενία ή μη συνεργείου της τηλεοπτικής σειράς για τη μαγειρική «my Greek table with Diane Kochilas» και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα

11 Έγκριση ή μη, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης» (ανάδοχος: Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε. - αρ. μελ. 11/2015) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 12 Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 10/2015) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 13 Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 02/2015) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ