Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΜΕ 19 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ 3 ΜΑΙΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η του μηνός Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

που επισυνάπτεται στην με αριθμ. πρωτ.: 9628/28-4-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/5/17

Θέμα 1 6η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 2 7η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 3 Τροποποίηση της με αρ. 322/2016 Α.Δ.Σ. Νάουσας, για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 4 Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου, για την πλήρωση μιας (1) θέσης, στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, με σχέση έμμισθης εντολής. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 5 Έγκριση ή μη, τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 10551/25-5-2016 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & ΑνάπτυξηςΘέμα 6 Έγκριση για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας «επιχείρησης παροχής υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου (ίντερνετ) με οκτώ (8) ηλεκτρονικούς υπολογιστές στον ισόγειο χώρο και τέσσερις (4) ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο πατάρι σε υφιστάμενη επιχείρηση αναψυχής της εταιρείας «Ι.Κεσίδης –Ι.Αμαραντίδης Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο αυτής τον Αμαραντίδη Ιωάννη του Νικολάου για το επί της οδού Κατσαούνη 4 στη Νάουσα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης
Θέμα 7 Έγκριση ή μη, παραχώρησης της χρήσης χώρου στο συγκρότημα Χριστόδουλου Λαναρά (αίθουσες ΕΡΙΑ) στον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 8 Αποδοχή ή μη, δωρεάν παραχώρησης χρήσης του αρ. κυκλ. ΗΜΙ 3055 Nissan (κλούβα κλειστή) από τη ΔΕΥΑΝ Εισηγητής: Δήμαρχος


Θέμα 9 Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 396/2016 Α.Δ.Σ, ως προς τον προσδιορισμό σκοπού χρήσης, για τη μακροχρόνια μίσθωση του με αρ. 603 αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 10 Παράταση υλοτομίας ή μη, στη συστάδα 12β του Δημοτικού Δάσους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος


Θέμα 11 Έγκριση ή μη τροποποίησης εδαφίων, της με αρ. 299/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων, όπως ισχύει. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα 12 Έγκριση ή μη, του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Κοπανού Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 13 Έγκριση ή μη, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης» (ανάδοχος: Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε. - αρ. μελ. 11/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 14 Έγκριση ή μη, 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ.Νάουσας» με αρ. μελ. 01/2015 (ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 15 Έγκριση ή μη, 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικής οδού Νάουσας - Ροδοχωρίου» (αρ.μελ. 4/2015)» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα
16 Έγκριση ή μη, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δ. Νάουσας» με αρ. μελ. 2/2016 (ανάδοχος: Κ/Ξ Πασιδη Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. –Λαγκαδικού Ιωάννη). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 17 Έγκριση ή μη, 3ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην Πλατεία Ειρήνης Δ.Νάουσας» (αρ.μελ. 2/2016) κατά 33 ημερολογιακές ημέρες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 18 Συμμετοχή του Δήμου Νάουσας, στο 2ο Συνέδριο Ελληνικών και Κινεζικών πόλεων Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19 Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ