Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Βέροια: Με 28 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 24 Μαΐου

Τ
ΤΤην Τετάρτη 24 Μαΐου και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ
1ο :
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, για να αναλάβει τη διαδικασία απόδοσης στον Δ.Βέροιας των επιδικασθέντων χρηματικών ποσών στις εταιρίες «ENERGA» και «HELLAS POWER» και των εκπροσώπων τους.
ΘΕΜΑ
2ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον καθαρισμό τσιμενταυλάκων των οικισμών του Δήμου.
ΘΕΜΑ
3ο :
Αποδοχή ή μη, έγκριση και παραλαβή της δωρεάν εκπονηθείσας μελέτης «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»  
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη α) ενστάσεως του εκπτώτου αναδόχου του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου» και β)  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 24/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας, περί αποζημίωσης του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της επιχείρησης.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 221/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, β) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη υποβολής στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του υπ’ αριθ. 141 οικοπέδου της Τ.Κ. Ν.Νικομήδειας
ΘΕΜΑ
8ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Α΄ Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2017, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/3/2017.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Γ.Κεχαΐδη κλπ. σε δόσεις.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής εγγυητικής επιστολής, μετά από την πρόωρη λύση της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Αγ.Μαρίνας
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) λύσης της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Αγ.Μαρίνας και β) επιστροφής της εγγυητικής επιστολής
ΘΕΜΑ
12ο :
Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 225/2006 απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού θέσεων εμπορικής διαφή­μισης.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 2ε του δημοτικού δάσους Πολυδένδρου.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έκφραση άποψης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημόσιο δάσος Μ.Σάντας.
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικού δώρου για τη Δημοτική Αρχή του αδελφοποιημένου Δήμου Καζανλάκ
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικού δώρου για τις αρχές του αδελφοποιημένου Δήμου Κουρσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 105/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος- Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 250/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) 1ου Α.Π.Ε. και ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας», 2) διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και γ) υπογραφής Σ.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (2015)»
ΘΕΜΑ
22ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (2015)»
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας  για την πιστοποίηση τους»
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη α) 1ου Συγκριτικού Πίνακα και β) 1ου ΠΚΝΤΜΕ  της μελέτης  «Μελέτη στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Καραναστάση»  
ΘΕΜΑ
25ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/1/2017 ως 30/4/2017.
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη α) μετάβασης αντιδημάρχου στην Αυστρία, β) εξόδων μετακίνησης,  γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη α) εξόδων μετακίνησης δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Κουρσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας,  β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ
28ο :
Επί αιτήματος της σχολής χορού «Αρμονία της Κίνησης» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ