Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας την 21η του μηνός Ιουνίου 2017 με 45 θεμματα στην ημερησια διαταξη.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

που επισυνάπτεται στην με αριθμ. πρωτ.: 14303/16-6-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1 8η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης


Θέμα 2 9η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 3 Έγκριση ή μη, έκθεσης τριμήνου (1-1-2017/31-3-2017) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 4 Έγκριση ή μη, υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 5 Έγκριση ή μη, υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας για τη διάσωση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ζερβοχωρίου. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 6 Έγκριση ή μη, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 7 Τροποποίηση ή μη, της με αρ.443/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση παραχώρησης γραφείου στο δημοτικό κατάστημα Κοπανού στον Ενιαίο Σύλλογο Αγροτών Δ. Νάουσας. Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 8 Τροποποίηση ή μη, συμφωνητικού μίσθωσης (Κιόσκι), κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή Ευάγγελου Βαρταλάμη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 9 Έγκριση ή μη, της διαδικασίας εκμίσθωσης 25ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, του αγροτεμαχίου 638 Β, 5.000τ.μ. με υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στην περιοχή Πολυπλατάνου , για κτηνοτροφική εγκατάσταση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 10 Έγκριση ή μη, της διαδικασίας εκμίσθωσης 25ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, του αγροτεμαχίου 191 Ε, 4.000τ.μ. με υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στην Κοινότητα Ζερβοχωρίου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 11 Έγκριση ή μη, χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 12 Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης καταβολής προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου-Απριλίου 2017 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 13 Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 14 Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΤΑΠ σε Αθανασιάδου Σοφία του Αχιλλέα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 15 Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 16 Διαγραφή ή μη, από τους χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 17 Μετατόπιση ή μη, υφιστάμενου περιπτέρου της πόλης Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 18 Πρόσληψη ή μη, εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 19 Πρόσληψη ή μη, εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 20 Πρόσληψη ή μη, ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανάγκες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 21 Αποδοχή ή μη, ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 22 Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 23 Έγκριση ή μη, οικονομικής ενίσχυσης στον Εκπολιτιστικό Γυμναστικό Σύλλογο Νάουσας «Ζαφειράκης» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 24 Έγκριση ή μη, οικονομικής ενίσχυσης στον Φ.Α.Σ. Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας


Θέμα 25 Φιλοξενία ή μη, Διεθνών Ομάδων που συμμετέχουν στο Ετήσιο Διεθνές Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου (Vermio Soccer Festival) και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 26 Οικονομική Ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ARTVILLE» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 27 Οικονομική Ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 28 Οικονομική Ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 29 Οικονομική Ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού


Θέμα 30 Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «2η Γιορτή του Κάμπου» με τον πολιτιστικό Σύλλογο «Κάμπου Νάουσας» στο Αγγελοχώρι και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού


Θέμα 31 Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης μουσικής συναυλίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας» και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού


Θέμα 32 Παράταση ή μη, της υπ΄αρ.16806/19-7-2016 σύμβασης «Για την εκτέλεση των υλοτομικών εργασιών στις συστάδες 46, 47β, 48 και 50α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το έτος 2016. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.
Θέμα 33 Έγκριση ή μη, του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Νάουσας» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 34 Έγκριση ή μη, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Β.Ε. για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.


Θέμα 35 Έγκριση ή μη, 4ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δ.Νάουσας» (Αρ.μελ. 2/2016) κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών ΥπηρεσιώνΘέμα 36 Έγκριση ή μη, του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας –Υποέργο 1, της πράξης «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» με κωδικό MIS: 383559 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Μακεδονία –Θράκη’ , με ανάδοχο εταιρεία την «Χ.ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ-Θ.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΟΕ» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών


Θέμα 37 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας –Υποέργο 1, της πράξης «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» με κωδικό MIS: 383559 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Μακεδονία –Θράκη’ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 38 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Επισκοπής –Ροδοχωρίου» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 39 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου με αυτεπιστασία: «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους Νάουσας 2013» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 40 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου με αυτεπιστασία: «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους Νάουσας 2014» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 41 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου με αυτεπιστασία: «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους Νάουσας 2015» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 42 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου με αυτεπιστασία: «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους Νάουσας 2016» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 43 Ορισμός Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Νέων Εργασιών έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δ.Νάουσας (αρ.μελ.2/2016) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 44 Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης» (αρ.μελ.11/2015) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 45 Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ