Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στον κατάλογο των συνημμένων θεμάτων δικαιολογείται και η κατεπείγουσα ανάγκη για τη συζήτηση τους.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

που επισυνάπτεται στην με αριθμ. πρωτ.: 17563/27-7-2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/7/17

Θέμα 1 Έγκριση ή μη, τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Νάουσας. Εισηγητής : Δήμαρχος Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'), «1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους,…, ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα»


Θέμα 2 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2017-18 και 2018-19 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας. Αιτ Αιτολόγηση κατεπείγοντος: Σύμφωνα με το με Α.Π. 1161/29-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και θρησκευμάτων με ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.» καλούνται οι φορείς του δημοσίου να στηρίξουν το θεσμό επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων, προσφέροντας θέσεις Μαθητείας για το σχολικό έτος 2017-2018.Για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, απαιτείται Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα, η οποία θα σταλεί ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μο ρφή στ ις ηλεκτρο νικές διευθύνσεις mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και mathiteia@oaed.gr μέχρι 1 Αυγούστου 2017 προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ