Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την φωτιά σε μονοκατοικία στην Βέροια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας εξέδωσε ανακοίνωση για την φωτιά σε μονοκατοικία στην Βέροια. Συγκεκριμένα τόνισε ότι την 03-08-2017 και περί ώρα 21.04’, κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε ισόγεια μονοκατοικία , επί της οδού Ακροπόλεως-Εβραϊκά μνήματα, Δ.Κ. Βέροιας, Δήμου Βέροιας .
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ απεγκλωβίστηκαν –διασώθηκαν προς αφίξεως
της πυροσβεστικής εξόδου , η ηλικιωμένη ένοικος της μονοκατοικίας καθώς και η θυγατέρα της οι οποίες και μεταφέρθηκαν τραυματισμενες από το Ε.Κ.Α.Β. στο Γ.Ν. Βέροιας.
Για την αντιμετώπιση του συμβάντος η Υπηρεσία μας επενέβη με τρία (3) Πυροσβεστικά οχήματα και οκτώ (8) άνδρες.
Το έργο της κατάσβεσης συντόνιζε ο Διοικητής της Υπηρεσίας μας Επιπυραγός Κουβακάς Αλέξανδρος. Σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς ενεργείται προανάκριση από την Υπηρεσία.
Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει στους συμπολίτες μας ότι :
- απαγορεύεται παντελώς το άναμμα της φωτιάς στην ύπαιθρο από 1 Μαΐου έως και 21 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, ενώ από 21 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου επιτρέπεται το άναμμα της φωτιάς υπό προϋποθέσεις μόνο με άδεια καύσης από την Υπηρεσία. .
- οφείλουν να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας κατά τη χρήση φιαλών υγραερίου που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση , σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Φ.Ε.Κ. 1257/Β’/3-9-2003) «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών- βιοτεχνιών)». Ενδεικτικά : Απαγορεύεται
i.- H τοποθέτηση φιαλών υγραερίου σε υπόγειους εσωτερικούς χώρους κτιρίων, ή μία πάνω από την άλλη.
ii.- Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε υπέργειους εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι επικοινωνούν απ' ευθείας με υπόγειους χώρους, εκτός εάν οι δύο χώροι διαχωρίζονται κατάλληλα με στεγανά κουφώματα.
iii.- Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε κλιμακοστάσια, διαδρόμους, οδεύσεις διαφυγής και σε διόδους ατόμων και οχημάτων στο κτίριο.
iv.- Η αποθήκευση καύσιμων ή εκρηκτικών υλικών στους εσωτερικούς χώρους εγκατάστασης φιαλών υγραερίου.
v.- Απαγορεύεται η εγκατάσταση φιαλών προπανίου, φιαλών υγραερίου σε χώρους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υπνοδωμάτια, φιαλών υγραερίου συνδεδεμένων σε συστοιχία, η αποθήκευση μη συνδεδεμένων φιαλών υγραερίου είτε αυτές είναι πλήρεις εφεδρικές είτε κενές χρησιμοποιημένες και η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου χωρητικότητας άνω των 10 kg έκαστη μέσα σε χώρους παραμονής ανθρώπων. Επιπλέον, απαγορεύεται η εγκατάσταση περισσοτέρων της μίας (1) φιάλης μέσα στις αίθουσες μαθημάτων.
Επιβάλλεται
i.- Οι φιάλες υγραερίου είναι τοποθετημένες πάντοτε όρθιες, εδράζονται σε επίπεδο οριζόντιο πάτωμα, τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες (προσπελάσιμες) ανά πάσα στιγμή και μπορούν να απομακρυνθούν σε περίπτωση ανάγκης και έτσι ώστε να είναι προστατευμένες από τυχόν φθορά ή επέμβαση ανθρώπων ή ζώων. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο λαμβάνονται επιπλέον προστατευτικά μέτρα (π.χ. περίφραξη, ερμάριο κλπ).
ii.- Οι φιάλες υγραερίου, εφόσον δεν είναι συνδεδεμένες, φέρουν τάπες ή καλύμματα στις βαλβίδες τους.
iii.- Ο χώρος στον οποίο εγκαθίστανται οι φιάλες υγραερίου, διατηρείται καθαρός και απαλλαγμένος από εύφλεκτα υλικά και γενικά ξένα προς την χρήση αντικείμενα.
iv.-Σε εμφανές σημείο στον χώρο τοποθέτησης συνδεδεμένων φιαλών υγραερίου επαγγελματικής χρήσης, και σε απόσταση μικρότερη ή ίση του 0,5 m από αυτές, υπάρχει μόνιμα αναρτημένη πινακίδα οδηγιών όπου αναγράφονται μεταξύ άλλων κατά ευκρινή και αναγνώσιμο τρόπο, οι οδηγίες έκτακτης ανάγκης που φαίνονται στο υπόδειγμα της εικόνας 14.1 του Τεχνικού Κανονισμού.
v.- Οι χώροι εγκατάστασης φιαλών υγραερίου επαγγελματικής χρήσης, σημαίνονται με το όνομα του υγραερίου και την πινακίδα LPG.

vi.- Σε περίπτωση πυρκαγιάς γνωστοποιείται αμέσως η ύπαρξη φιαλών υγραερίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ