Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Νομού Ημαθίας κατέθεσε προς το Δ.Σ. σήμερα στις 21/2/2018 το παρακάτω ψήφισμα για τα Νηπιαγωγεία και Παιδικόυς Σταθμόυς. και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Νομού Ημαθίας κατέθεσε προς το Δ.Σ. σήμερα στις 21/2/2018 το παρακάτω ψήφισμα και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο

· Να παραμείνει ως έχει το δικαίωμα επιλογής των γονέων για την φοίτηση των παιδιών τους στο
Νηπιαγωγείο ή στο Παιδικό Σταθμό.
· Να υπάρξει μεταβατική περίοδος τουλάχιστον τριών ετών προτού εφαρμοστεί το Π.Δ. για τις τεχνικές προδιαγραφές των παιδικών σταθμών.
· Να υπάρξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση των υφισταμένων δομών ώστε αυτές να δύναται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα τόσο από την πολιτεία όσο και από τους Δήμους
· Να δοθεί βάρος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να ενισχυθούν και δημιουργηθούν νέες βρεφονηπιακές δομές
· Μόνιμη και σταθερή απασχόληση για όλους στους εργαζομένους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ