Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Συνεδριαζει το Δημοτικο Συμβουλιο Ναουσας αυριο Παρασκευη 4 Μαιου με μοναδικο θεμα το «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός Μαϊου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα : «Θέσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και λήψη απόφασης για την θέση του Δ.Σ. επί του Σχεδίου Νόμου του
Υπουργείου Εσωτερικών : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦοΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
Η συνεδρίαση συγκαλείται ενόψει της Γενικής Συνέλευσης την οποία συγκάλεσε η Π.Ε.Δ.Κ.Μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, προκειμένου να ακουστούν απόψεις και θέσεις των εκπροσώπων των Δήμων συνοδευόμενες από τις Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τις μεταρρυθμίσεις που υπεισέρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση με το σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα Κλεισθένης», λόγω του μικρού χρόνου διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ