Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Με 18 θέματα ημερήσιας διάταξης αναμεσα στα οποια ειναι και η αιτηση της Ελληνων Συνελευσης του Αρτεμη Σωρρα για χρηματοδοτηση εργων στον Δημο συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.


Με 18 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 6μμ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
 • Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά της με αρ. πρωτ. 32536/14-9-2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
 • Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 ως 23/5/2018», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και της Ανώνυμης Εταιρίας «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.), γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 384/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
 • Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας αναβάθμισης εφαρμογής λογισμικού.
 • Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού.
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δήμου Βέροιας».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη και εξοπλισμός νέας υδρευτικής γεώτρησης και σύνδεση με τον υδατόπυργο στην Τ.Κ. Κουλούρας».
 • Έγκριση ή μη αλλαγής κατηγορίας της υπ’ αριθ. 590/1994 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Ν.Παπχιάνου.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης και απαλλαγής από τα τέλη άρδευσης του Ν.Παπαδόπουλου.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Κ.Παπαφώτη.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Κακούλη
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Σ.Χερίδου.
 • Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης φωτογραφικής έκθεσης για την απελευθέρωση της Βέροιας από τους Γερμανούς και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
 • Έγκριση α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου και αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Βόλο και γ) ψήφισης της πίστωσης.
 • Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.
 • Επί αιτήματος του μη κερδοσκοπικού Ν.Π.Ι.Δ. «Ε.Σ.Υ.-Ελλήνων Συνέλευσις Βέροιας» για τη δυνατότητα δόμησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων στον Δήμο, την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την ανακούφιση των δημοτών από τα δεινά της οικονομικής κρίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ