Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τακτική συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέμα ημερήσιας διάταξης:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 8ης/20-4-2016 και συνέχισης της 8ης/26-4-2016 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαριά 2014-2020” με τίτλο: «Διασυνοριακός Προγραμματισμός και Μέτρα Υποδομών για την Αντιπλημμυρική Προστασία» -«Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection» ακρωνύμιο:« FLOOD PROTECION».
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 3ο : Τροποποίηση προϋπολογισμού.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου,Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 4ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου,Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση προκήρυξης χορήγησης νέων επαγγελματικών αδειών στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θέμα 6ο: Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του Εθνικού οδικού δικτύου Σερρών εντός των ορίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 7ο: Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου Σερρών εντός των ορίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 8ο: 2ος Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου Σερρών εντός των ορίων του Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ –Π.Ε Σερρών στη συγκρότηση της επιτροπής «ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων» του Λιμεναρχείου Καβάλας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ