Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας με 24 τακτικά θέματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 9-1-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης του Δ.Βέροιας στα πλαίσια της πρόσκλησης της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», β) τεύχους πρότασης Α΄σταδίου και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ «Πράσινου Ταμείου», Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δ.Βέροιας, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Εσωτερικών για τον προγραμματισμό πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στον Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν απόφασης για τη μετονομασία οδού της πόλης στη μνήμη του Ε.Βαρλάμη.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας γευμάτων και εδεσμάτων και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αρτοποιείου.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 636/2016, περί έγκρισης χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης
ΘΕΜΑ
9ο :
Απόφαση Δ.Σ. επί της διατήρησης ή μη κατασκευών στο Δημοτικό Αναψυκτήριο στις Σαραντόβρυσες και σε περίπτωση μη διατήρησης λύση της μίσθωσης
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη λύσης της μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγαζόταν το ΚΕΠ Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ
11ο :
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
ΘΕΜΑ
12ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος».
ΘΕΜΑ
13ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη συγκρότησης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Υδραυλική Μελέτη)».
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση του αυλείου χώρου των 6ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας».
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου 2014».
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέας περίφραξης νεκροταφείου Διαβατού»
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέου τμήματος νεκροταφείου Διαβατού».
ΘΕΜΑ
22ο :
Επί αιτήματος της Ε.Ζέππα για αλλαγή λαϊκής αγοράς
ΘΕΜΑ
23ο :
Επί αιτήματος του Χ.Μοτσιόπουλου για την προσθήκη νέων κατηγοριών στην υπ’ αριθ. 22/1998 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ