Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Νάουσας - Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του
Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
που επισυνάπτεται στην με αριθμ. πρωτ.: 2453 /1-2-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/2/2017

Θέμα 1 Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. και Οικον. Ανάπτυξης Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Στο αρ. ΦΕΚ 121/24-1-2017 τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο χρόνος της διαδικασίας ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών έως 31/3/2017. Επειδή πρέπει να εκδοθεί απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζοντας τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθ. 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και επειδή μέχρι την επόμενη τακτική συνεδρίαση θα παρέλθει το διάστημα των δύο μηνών, καλείται το σώμα να αποφασίσει εκτάκτως.Θέμα

2 Αποδοχή ή μη, ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας. . Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Προκειμένου για την άμεση κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.Θέμα
3 Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Προκειμένου για την άμεση κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.


Θέμα 4 Έγκριση ή μη, των δαπανών για τη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2017. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου περιήλθε εις γνώσιν μας στις 21/1/2017 με το υπ’ αριθμ. 1316/20.1.2017 πρωτόκολλο. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός κατά την προηγούμενη συνεδρίαση δεν μπορούσε να αποφασιστεί η έγκριση της δαπάνης. Ωστόσο προκειμένου να υπάρξει ο εύλογος χρόνος για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών από την υπηρεσία για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης (από 16-27/2/17), πρέπει να ληφθεί άμεσα και έκτακτα η ανωτέρω απόφαση.Θέμα 5 Έγκριση ή μη, οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου «Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου- Παράρτημα Νάουσας» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Είναι ήδη παγιωμένες και προγραμματισμένες οι εκδηλώσεις από την Εταιρεία Αστρονομίας.
Θέμα 6 Έγκριση ή μη, έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. και Οικον. Ανάπτυξης Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Ο κ.Δήμαρχος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό κ.Σκουρλέτη την 27/1/2017, η οποία ορίστηκε εκτάκτως, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Επειδή μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του, η έκτακτη μετακίνηση πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο και επειδή μέχρι την επόμενη τακτική συνεδρίαση θα παρέλθει το διάστημα των 10 ημερών, καλείται το σώμα να αποφασίσει εκτάκτως..

Θέμα 7 Συμμετοχή ή μη, στη διεθνή τουριστική έκθεση « ΙΜΤΜ » του Δημάρχου Η.Π. Νάουσας κ. Κουτσογιάννη Νικολάου και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας κ. Μάντσιου Δημητρίου στο Τελ Αβίβ στις 7 – 10 / 2 / 2017 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού. Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου περιήλθε εις γνώσιν μας στις 21/1/2017 με το υπ’ αριθμ. 1316/20.1.2017 πρωτόκολλο. Δεδομένου ότι η αποστολή του Δήμου για Τελ Αβίβ πρέπει να αναχωρήσει στις 7/2/2017 αιτούμαστε τη συζήτηση της εισήγησής μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ