Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε εκτακτο δημοτικό αυμβουλιο δημου Νάουσας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ για συζήτηση στα συνημμένα θέματα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
που επισυνάπτεται στην με αριθμ. πρωτ.: 11873/ 23/5/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/5/17

Θέμα 1 Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2017 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 2 Έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης του Δήμου Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 3 Έγκριση ή μη 4ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα 4 Έγκριση ή μη Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2016 του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα 5 Έγκριση ή μη δαπάνης φιλοξενίας για τα μέλη της Δημοτικής αρχής και τα μέλη του ΚΑΠΗ της αδελφοποιημένης πόλης Zgorzelec Εισηγητής: Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ