Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

3ο Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε Ημαθίας

3ο Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην 
βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε Ημαθίας

Βέροια 31-07-2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1.      Στόχοι

1.1     Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους 
βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την 
αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2     Αφορά στο διάστημα μετά το φύτρωμα  και στην οργάνωση 
αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική 
περίοδο.
1.3     Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε 
βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις 
συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό 
χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
2.      Διαπιστώσεις
2.1     Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται  στο στάδιο της ανθοφορίας και της 
εμφάνισης των πρώτων καρυδιών και αναπτύσσονται φυσιολογικά
2.2     1.Σε όλες τις περιοχές του της Π.Ε  εμφανιστήκαν προνύμφες πράσινου 
σκουληκιού που είναι πάνω από το όριο επέμβασης .  (>2/μετρο)
2 .Οι πληθυσμοί του αλευρώδη βρίσκονται σε ανεκτά πλαίσια σε όλες τις 
περιοχές

3.      Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
        Οι παραγωγοί  θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους
Λόγω των  μετεωρολογικών προβλέψεων για τις επόμενες  ημέρες  για 
καθημερινές βροχοπτώσεις, οι παραγωγοί θα πρέπει εφόσον έχουν προσβολή 
να ψεκάσουν έγκαιρα διότι μια πιθανά μεγάλη βροχόπτωση δεν θα επιτρέψει 
για ημέρες την είσοδο στον αγρό . Θα πρέπει να ελέγχεται με εγκεκριμένα 
σκευάσματα η ανάπτυξη των φυτών.
4.      Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
        Κατώτατο όριο επέμβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι 4 προνύμφες 
πρώτου σταδίου κ.μ.ο. ανα100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός 
μέτρου,
οι χημικές επεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένα εντομοκτόνα 
ως προς την καλλιέργεια και τον προς καταπολέμηση εχθρό . Ιδιαίτερη 
μέριμνα να δοθεί από τους παραγωγούς στο να γίνονται οι ψεκασμοί σε ώρες 
που δεν υπάρχει πτήση της μέλισσας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ