Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος - Προστασία δανειοληπτών για τα προσωπικά δεδομένα.

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος ​καλεί τους πολίτες -δανειολήπτες να καταγγέλλουν τις οχλήσεις που δέχονται από τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (γνωστών και ως εισπρακτικών εταιρειών), τα δικηγορικά γραφεία και τις δικηγορικές εταιρείες, για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των τραπεζών. Ο πρόεδρος Χαράλαμπος Περβανάς και το νομικό επιτελείο του Συλλόγου ασχολούνται επιτυχώς με κάθε παράβαση των προσωπικών δεδομένων - και όχι μόνο- καταθέτοντας πλείστες αγωγές και δικαιώνοντας τα μέλη του με αποφάσεις με τις οποίες
καταδικάζονται τα πιστωτικά ιδρύματα σε αποζημιώσεις λόγω της περιουσιακής και ηθικής βλάβης που έχουν υποστεί οι δανειολήπτες. Με το Ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" - ο οποίος εκδόθηκε για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που κυρώθηκε με το Ν. 2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24-10-1995 "Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών" . Ο Ν. 2472/1997 απαγορεύει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, όταν γίνεται, πλην άλλων περιπτώσεων και χωρίς την προηγουμένη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, δικαίωμα που προστατεύεται αυτοτελώς αλλά αποτελεί και την προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων (εισηγ. έκθεση Ν. 2472/1997, ΝοΒ 1997/505). Με το άρθρο 23 παρ. 1 του άνω νόμου ορίζεται ότι "φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόμου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε αποζημίωση. Ο κάθε δανειολήπτης του οποίου η οφειλή είναι ληξιπρόθεσμη και έχουν μεταβιβαστεί η οφειλή όπως και τα προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (εισπρακτικών εταιρειών ) χωρίς να έχει ενημερωθεί και συναινέσει ο δανειολήπτης για την μεταβίβαση αυτή από την πιστώτρια τράπεζα σε τρίτους, αποτελεί παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων και θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης . Αυτό προβλέπεται από το νόμο για κάθε κλήση που δέχεται από τις εταιρείες αυτές δεδομένου ότι παρασχέθηκαν τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλες εταιρείες χωρίς να έχει προηγουμένως συναινέσεισυγκαταθέσει το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή ο δανειολήπτης στην επεξεργασία των δεδομένων του). Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ