Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Γιώργος Ουρσουζίδης - Καμία μεταβίβαση ακινήτου στην ΕΕΣΥΠ εφόσον είναι αντίθετη στην ελληνική νομοθεσία

*Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
Τις τελευταίες ημέρες έχουν γραφτεί πολλά γύρω από το ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να ξαναθυμηθούμε τα πράγματα, ώστε να ενημερωθεί και να προστατευθεί ο Έλληνας πολίτης από παραπληροφόρηση.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στις 22 Μάιου το Ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε το περιβόητο πολυνομοσχέδιο(Ν. 4389/2016Εφαρμοστικός Μνημονίου), που αποτελεί την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους «θεσμούς», με τηνυπόσχεση να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα του Ιούλη του 2015 – καί από τις δύο πλευρές -αυτή ήταν η επιλογή.
Κοινή πεποίθηση ήταν, ότι η χώρα έπρεπε να διατηρήσει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συμφωνήσαμε σε μέτρα άδικα και εξαιρετικά επώδυνα, πήραμε όμως τη ρύθμιση του χρέους. Σπάζοντας παράλληλατη μήτρα που κυοφορούσε επιμελώς τη διαπλοκή, το σύστημα των συμφερόντωνπου λεηλάτησε τη χώρα και την οδήγησε στη χρεοκοπία.
Είναι γνωστό, ποιοι δημιούργησαν το χάος στην οικονομία και στους θεσμούς του κράτους, ποιοι τροφοδοτούσαν ελλείμματα και στη συνέχεια δανείζονταν για να τα καλύψουν, αδιαφορώντας για τις συνέπιες.
Είναι επίσης γνωστό, ποιοι ανέδειξαν ανίκανους σε ύπατα αξιώματα -προφανώς όχι ο απλός πολίτης - αλλά ένα άθλιο κατεστημένο χειραγωγούμενο από συμφέροντα ολιγαρχιών που επέβαλαν «χρυσοφόρες συμβάσεις» προς ίδιον όφελος και σε βάρος του δημοσίου. Το γνωστό τρίγωνο: M.M.E. – «Μεγαλοεπιχειρηματίες» – Επίορκοι πολιτικοί. Άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους, οι «μεγαλοεπιχειρηματίες» εξασφάλιζαν εύκολο χρήμα,τα Μ.Μ.Ε. έπλαθαν συνειδήσεις, οι επίορκοι πολιτικοί εξασφάλιζαν συμβάσεις!
Οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, αναγκαίες των… «αρίστων» λύσεις - «μαζί τα φάγαμε», μαζί τα πληρώνουμε! Άλλοι με αίμα, άλλοι με κλεμμένα !!
Αυτή ακριβώς η πρακτική οδήγησε τον Μάη του 2010 την πατρίδα στη χρεοκοπία και τους πολίτες στην απόγνωση - εκτός «νταβατζήδων» - όπως ορθά τους αποκάλεσε ο Κώστας Καραμανλής.
Η αντιπολίτευση «διερρήγνυε τα ιμάτιά της», ότι ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία της χώρας με την ίδρυση της «Εταιρείας Συμμετοχών και Περιούσιας Α.Ε.», ζητώντας να κριθεί η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου!
Κατά την ψηφοφορία όμως, πολλοί βουλευτές της… απουσίαζαν, μάλιστα,μερικά από τα κορυφαία στελέχη! Αδιανόητο, όταν θέλεις να σώσεις τη δημόσια περιουσία και να αποτρέψεις την καταστροφή!
Αυτοί που έφεραν το χρέος στο 180% του ΑΕΠ και έθεσαν τους πολίτες στην «προκρούστεια κλίνη», μας εγκαλούσαν για τα επώδυνα μέτρα που εκ των πραγμάτων ήμασταν υποχρεωμένοι να θεσμοθετήσουμε -Δεν είναι άλλοι από τους γόνους των πολιτικών τζακιών, άνθρωποι απροβλημάτιστοι, ανεύθυνοι και θρασείς, χωρίς επαφή με την πραγματικότητα!
ΤΟΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Ν. 4389/2016 - Εφαρμοστικός Μνημονίου)
Το νομοσχέδιο χωρίζεται σε πέντε (5) μέρη και περιλαμβάνει 233 άρθρα, το επίμαχο μέρος του Νομοσχεδίου είναιτο Τέταρτο:
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε
Άρθρο 185 - Σκοπός
Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες τηςιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για ναεξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό.Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να :
(α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικήςτης χώρας και για την πραγματοποίησηεπενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίαςκαι
(β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το νόμο 4336/2015 (Α' 94).
Άρθρο 186 - Έδρα / Διάρκεια
1. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο εντός του Νομού Αττικής…
2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα(99) έτη…
Άρθρο 187 - Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιοτηςΕταιρείας καλύπτεταιστο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες. Ενόψει του ότι η λειτουργία της και των άμεσων θυγατρικών της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου, εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό, οι μετοχές της Εταιρείας, οιμετοχές των άμεσων θυγατρικών της, καθώς και οι τίτλοι που ενσωματώνουν το κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ν.3864/2010 (Α' 119) («ΤΧΣ») αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα.
3. Τομετοχικό κεφάλαιοτης Εταιρείαςκαλύπτεταιαπό τοΕλληνικό Δημόσιο και κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε έντοκο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδοςστο όνομα της Εταιρείας.
Άρθρο 188 - Άμεσες Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών- Περιουσίας Α.Ε.
[…]
α. Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
β.Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίαςτου Δημοσίου(Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) του ν. 3986/2011 (Α' 152)
γ.Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) του ν. 2636/1998 (Α' 198)
δ.Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε.
Άρθρο 190 - Όργανα / Γενική Συνέλευση
1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η ΓενικήΣυνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.
2. Τοανώτατο όργανο της Εταιρείαςείναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό.
Άρθρο 193 - Εποπτικό Συμβούλιο
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (…)
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται απόπέντε (5) μέληπουδιορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
α)Τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο(Ελληνικό Δημόσιο), κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ε. Ε. και του Ε.Μ.Σ.
β)Δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ε. Ε. και τον Ε. Μ. Σ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.
▲ Η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» ιδρύθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και ελέγχεται πλήρως από αυτό, αφού οι μετοχές της εταιρείας ανήκουν σ΄ αυτό 100% και δεν είναι μεταβιβάσιμες.
▲Εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής και συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας – όχι όπως το ΤΑΙΠΕΔ, τα έσοδά του οποίου στοχεύουν μόνο στην αποπληρωμή του χρέους.
Άρθρο 196 -Διατάξεις σχετικά με την ΕΤΑΔ.

1.Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην κυριότητά της δυνάμει του παρόντος νόμου (…).

2.Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΔ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου της (Ελληνικό Δημόσιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920.
3. Το καταστατικό της ΕΤΑΔ μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του μετόχου της (Ελληνικό Δημόσιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920.
4. Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο «και τον ΕΟΤ» και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρωεξαιρέσεις:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
β. Περιοχές Ramsar,
γ. Περιοχές Natura,
δ. Αρχαιολογικοί χώροι,
ε. Αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής.

Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του μέρους του ακινήτου πουδεν εμπίπτεισε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔσύμφωνα με τα ανωτέρω.

*** Η φράση «και τον ΕΟΤ» προστέθηκε στο πρώτο εδάφιο της παρ.4, με το άρθρο δέκατο παρ.3 Ν.4393/2016 - ΦΕΚ Α 106/6.6.2016.

5. H ETAΔεξακολουθείνα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από τη μεταβίβαση σύμφωνα, με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την επιφύλαξη υφιστάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου, «εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και του EOT», το οποίο νομικό πρόσωπο έχει αναθέσει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΤΑΔ, να ανακαλέσει τη σχετική ανάθεση.

*** Η παράγραφος 5 τροποποιήθηκε ως με το άρθρο όγδοο παρ.2 Ν.4393/2016 - ΦΕΚ Α 106/6.6.2016.

**** Η παράγραφος 5 αναφέρεται σε ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου ή του ΕΟΤ που είχαν ήδη περάσει στην ΕΤΑΔ με προηγούμενες διατάξεις νόμων και που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ.4. του υπόψη νόμου (Ν.4393/2016), όπου απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 4.▲Τα 4τελευταία χρόνιαπου κυβερνά αυτή η κυβέρνηση - και μετά την σύσταση και λειτουργία της Ε.Ε.ΣΥ.Π. - ποια ήταν άραγε η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου που εκποιήθηκε; Απολύτως καμία !

▲Ολοκληρώθηκαν μόνον – με σημαντικές βελτιώσεις – οι συμβάσεις πουπαραλάβαμε από τους προηγούμενους!

▲ Ό,τι μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ ή στην ΕΤΑΔ και εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Ν.4393/2016-μεταβιβάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση-προφανώς πριν την ψήφιση του.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ !
Σε ότι αφορά τις υποκριτικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και τα «κροκοδείλια δάκρυα» για τα 99 χρόνια διάρκειας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»,αυτό αφορά σε συνήθη πρακτική για τις Ανώνυμες Εταιρίες, παραθέτω τους ιδρυτικούς νόμους εταιρειών του Δημοσίου, που συστάθηκαν από τους τότε κυβερνώντες το 2011 και το 2013: ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. (ν. 4146/2013 ΦΕΚ Α 90/18-04-2013 Άρθρο 16.)
1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία«ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.
α) Η Εταιρεία λειτουργείχάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, ηδιαχείριση και η αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων,κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ν. 4001/22.8.2011)
Άρθρο 145-Σύσταση Ελληνικής Διαχειριστικής ΕταιρίαςΥδρογονανθράκων Α.Ε.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, […] το καταστατικό της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α ́ 144)[…]
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1.

Τέλος πρέπει να τονιστεί, ότι στην παρ.6 του Ν.4389/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4472/2017 - ΦΕΚ Α 74/19.5.2017, προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά:
«Καμία μεταβίβαση ακινήτου δεν μπορεί να λάβει χώρα, εφόσον είναι αντίθετη στην ελληνική νομοθεσία».-
Βέροια 26/9/2017 Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ