Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων από το τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την Αφρικανική
Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ):

Στις 23 Οκτωβρίου 2018 επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ιού της Αφρικανικής Πανώλους
των Χοίρων σε νεκρό αγριόχοιρο στα σύνορα Βουλγαρίας-Ρουμανίας, στην περιοχή Silistra.
Στην Βουλγαρία επίσης στις 31 Αυγούστου 2018 επιβεβαιώθηκε και το πρώτο κρούσμα σε μια

μη εμπορική εκμετάλλευση.
Υπενθυμίζουμε ότι οι αγριόχοιροι αποτελούν τη δεξαμενή του ιού κατά την τρέχουσα
επιζωοτία στην Ευρώπη, στα πτώματα των οποίων ο ιός επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα,
καθώς είναι ανθεκτικός σε συνθήκες περιβάλλοντος. Ο κίνδυνος εισόδου της νόσου στη χώρα
μας ελλοχεύει λόγω των αγριόχοιρων που μετακινούνται διασυνοριακά και μπορεί να έρθουν σε
επαφή με μολυσμένους αγριόχοιρους. Επίσης οι χοίροι μολύνονται με τη σίτιση υπολειμμάτων
τροφίμων, ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών που περιέχουν τον ιό.

Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ), είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης που δε
μεταδίδεται στον άνθρωπο. Πρόκειται για νόσημα των χοίρων εξαιρετικά μεταδοτικό το οποίο
χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα (τα υψηλά μολυσματικά στελέχη του ιού
είναι γενικά θανατηφόρα με θνησιμότητα που αγγίζει το 100%).

Υπενθυμίζεται ότι το σημαντικότερο μέτρο για την αποφυγή εξάπλωσης του νοσήματος
είναι η αυστηρότατη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας:
- στις χοιροτροφικές μονάδες και στις οικόσιτες εκτροφές χοίρων ανεξαρτήτως αριθμού ζώων
- στα σημεία εισόδου της χώρας
- στα σφαγεία (απολυμάνσεις, τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από το προσωπικό, από τους
οδηγούς οχημάτων μεταφοράς ζώων κατά την είσοδο/έξοδο από το σφαγείο)
-η τήρηση αυστηρών μέτρων από τους κυνηγούς στο πεδίο, αλλά και μετά το κυνήγι (πχ
διαχείριση θηραμάτων).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης του νοσήματος στη χώρα
μας, τα αυστηρά μέτρα που θα επιβληθούν και οι περιορισμοί των μετακινήσεων ζώντων
χοίρων και χοίρειων προϊόντων, θα επιφέρουν σημαντικές οικονομικές απώλειες για τη
χοιροτροφία και το εμπόριο χοίρειων προϊόντων.
Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης εστίας σε αγριόχοιρο στη
χώρα μας θα επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού στην περιοχή της εστίας
και έπειτα ανάλογα με την πορεία του νοσήματος θα επιβληθούν περιορισμοί και αλλαγές
στον τρόπο άσκησής του.


Ενημερωτικό Υλικό για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΥΠ.Α.Α.Τ: http://www.minagric.gr.Από το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ