Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το αίτιο ΧΑΛΑΖΙ Της 24/6/2019 για τον ΔΙΑΒΑΤΟ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το αίτιο ΧΑΛΑΖΙ Της 24/6/2019 για τον ΔΙΑΒΑΤΟ. Τα πορίσματα αυτά είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 9/3/2020.

Κάθε παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί μπορεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών:
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ: 27/2/2020 ΕΩΣ 9/3/2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2331350528 ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΕΛΓΑ ΔΙΑΒΑΤΟΥ.

Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΔΙΑΒΑΤΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ