Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Σύγκληση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, στις 10:00 π.μ.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων:
α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
β) της παρ. 1 του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020)
γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, δια περιφοράς, ηλεκτρονικά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,984 MW, της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στον ποταμό ¨Τριπόταμο¨ του Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητές:

1. Στ.Μουρτζίλας, περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας. 2. Α. Βασσάλου, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα σταθεροποίησης στην περιοχή του επιχώματος Γ4 & της σήραγγας Σ3 στο τμήμα Λευκόπετρα-Βέροια (5.2) της Εγνατίας οδού με παράλληλη διευθέτηση ρεμάτων.
Εισηγητές:

1. Στ. Μουρτζίλας, περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας. 2. Α. Βασσάλου, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας, με την εγκατάσταση έργων τριτοβάθμιας επεξεργασίας και κατασκευή/λειτουργία έργων σύνδεσης των οικισμών Δ.Ε.
Αντιγονιδών και Αλεξάνδρειας, καθώς και του δυτικού τμήματος Αλεξάνδρειας και του οικισμού Καψοχωρίου με την ΕΕΛ Αλεξάνδρειας.

Εισηγητές:
1. Στ. Μουρτζίλας, περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας. 2. Α. Βασσάλου, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τoν φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 4,704 MW της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση αγροτεμαχίου Μέλαγκας 2, Τ.Κ. Σφελινού, Δ.Ε. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2).
Εισηγητές:
1. Δ.Καριπίδης, Αθ.Μαλλιάρας, περιφερειακοί σύμβουλοι Π.Ε. Σερρών. 2. Γ. Παζάρσκη, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Oι πιο επικίνδυνες τροφές του κόσμου.

  Σ’ αυτό τον κόσμο δεν υπάρχουν μόνο γευστικά πιάτα και νόστιμα φαγητά, αλλά και τροφές που μπορούν να μας κάνουν κακό και πρέπει να τις ...