Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την παράταση του προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας, μετά τους εμβολιασμούς της άνοιξης 2020


Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα παρακάτω:

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1899/229814/20.08.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), το Πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας που ακολουθεί την εαρινή εμβολιακή εκστρατεία του 2020 λαμβάνει παράταση και θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2020 σε όλες τις περιοχές εμβολιασμού.

Οι βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 1296/119118/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ554653ΠΓ-ΟΥΒ) Απόφαση.

Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων όσον αφορά στην επιτυχή ανοσοποίησή τους, προκειμένου να αποτραπεί η επανεμφάνιση κρουσμάτων και να πετύχει η χώρα μας καθεστώς ελεύθερο λύσσας, όπως ίσχυε πριν το έτος 2012.

Προκειμένου η αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών να είναι αποτελεσματική, παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να δώσουν έμφαση στην προσκόμιση ενήλικων αλεπούδων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται, ότι και για το έτος 2020, στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού της άγριας πανίδας για τη λύσσα προβλέπεται ενίσχυση με το ποσό των 50 € ανά αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα στο 2020 και προσκομίζεται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές αρχές από κυνηγούς ή φύλακες θήρας. Η διαδικασία σχετικά με τις ενισχύσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος καθορίστηκε με την υπ’αριθ. 1777/211994/31-07-2020 (ΦΕΚ Β’ 3309/07.08.2020), Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ