Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Προοπτικές για τη δημιουργία ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία -Νέα δράση υποστήριξης της καινοτομίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Τις δυνατότητες δημιουργίας ενός δικτύου-ομπρέλας δράσεων μεταξύ υπηρεσιών και φορέων έρευνας διερευνά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία, με απώτερο στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας (European digital innovation hub), εστιασμένου στις μελλοντικές ανάγκες και προτεραιότητες καινοτομίας της περιοχής.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, με πρωτοβουλία του One Stop Liaison Office της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώθηκε τον Ιούλιο 2020 η πρώτη διερευνητική διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έξι (6) φορέων του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Περιφέρειας –Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα competence centers ενός τέτοιους ψηφιακού κόμβου (EDIH), με πολλαπλά οφέλη για το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ψηλά στην ατζέντα της στρατηγικής καινοτομίας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, δράση που θα οδηγήσει την Περιφέρεια στη νέα ψηφιακή εποχή, όπου η αξιοποίηση των τεχνολογιών θα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των διαδικασιών των επιχειρήσεων και φορέων της.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των δράσεων καινοτομίας, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τις περιφερειακές και όχι μόνο υπηρεσίες.

Αφορμή για την πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας υπήρξε η επερχόμενη λειτουργία του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027» (Digital Europe Programme), αλλά και η κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματείας Εργασίας) για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs - EDIHs), που αποτελούν μέρος του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027).

Οι ευρωπαϊκοί ψηφιακοί κόμβοι καινοτομίας, τα επονομαζόμενα ΕDIHs, καλούνται να διαδραματίσουν το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ άλλων υπηρεσιών και να φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, οι οποίοι χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, με εταιρείες, ιδίως νεοσύστατες και ΜμΕ, που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά, να προωθούν συνέργειες σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με άλλα EDIHs. Επιπλέον, υποστηρίζουν τις ΜμΕ και το δημόσιο τομέα στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας και τη μετάβασή τους στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ανταπόκριση των φορέων στην πρώτη διερευνητική διαδικτυακή συνάντηση για τη δημιουργία ψηφιακού κόμβου καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία ήταν θετική, καθώς οι φορείς επέδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην επικείμενη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία της Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία θα αναδείξει τους ελληνικούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας.

To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα

• Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790

• Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

• Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668

• Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667. E-mail info@ris3rcm.eu


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ