Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ - Αναδιανομή προϊόντων ΤΕΒΑ (ΒΥΣ, ΞΗΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ)σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας και τον Δήμο Αλεξάνδρειας

 


Μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 από την Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας και τον Δήμο Αλεξάνδρειας πρόκειται να πραγματοποιηθεί αναδιανομή προϊόντων ΤΕΒΑ (ΒΥΣ, ΞΗΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ)

Ειδικότερα:

Σημεία διανομής:

1)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΒΥΣ, ΞΗΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ,

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί κατοίκον ή κατόπιν επικοινωνίας με τους ωφελούμενους  με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμούν, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 ώρα 08:00 – 14:00

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 ώρα 08:00 – 14:00

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020  ώρα 08:00 – 14:00

2) Για τον Δήμο Βέροιας ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΒΥΣ, ΞΗΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ,  

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλονίκης ( δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE) κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και ειδοποίησης που θα λάβουν μέσω sms για την ημέρα και την ώρα που θα προσέλθουν, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 ώρα 08:00 – 14:00

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 ώρα 08:00 – 14:00

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020  ώρα 08:00 – 14:00

Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
-Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.

-Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

-Αν η εξουσιοδότηση δε φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος Ωφελούμενου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της διανομής, παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να έχουν μαζί τους απλή χειρουργική μάσκα, το δικό του στυλό και να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφάλειας 1,5 έως 2 μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ