Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Ημαθία.Προγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους.


Για την εφαρμογή του Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για το έτος 2013,εχουν καθοριστεί κριτήρια εκλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων
εκπροσώπησης τους με την 
υπ αριθμ.279/23460/2013[Β’414]ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών –Εσωτερικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση  στο  πρόγραμμα δύναται να συμμετάσχουν

Οι Δήμοι όλης της χώρας,τα Ν.Π.Δ.Δ. με παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ,τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με φιλανθρωπική δραστηριότητα ,Ιερές  Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων φορέων εκπροσώπησης δικαιούχων θα γίνει μέχρι 31/3/2013 στη ΔΑΟΚ
Το διάστημα υποβολής αιτήσεων τελικών δικαιούχων θα γίνει από 1/5/2013 έως 31/5/2013 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής από τους επιλέξιμους φορείς εκπροσώπησης δικαιούχων στη ΔΑΟΚ  η 15 Ιουνίου 2013.

 Τα κριτήρια εκλεξιμότητας των τελικών δικαιούχων είναι
1. Για το άπορο  άτομο, το ατομικό εισόδημα  μέχρι
και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα,
ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος
ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι
και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ−
ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και
δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια  με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ−
ζυγος με δυο  προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και
τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια  με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ−
ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και
τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε  ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν  των 3,
το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση  άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία
67% και άνω,  το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται
κατά 3.600 €. Σε περίπτωση  άπορης οικογένειας, με ένα
ή και περισσότερα  μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία
67% και άνω,  το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται
άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται                                                                                                   
Στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής,Μητροπόλεως44,στο τηλ 2331350156 κ. Μ.Ιωσηφίδου
Ο Προιστάμενος Δ/νσης Αγρ.Οικ& Κτηνιατρικής                                                                                                                               
                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΚΑΣ

http://www.laikoyra.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ