Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2016-2017 στην Π.Ε Ημαθίας.

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ημαθίας
ανακοινώνεται ότι:
Σύμφωνα με την 4986/113249/12-10-2016 ΥΑ περί ‘Εφαρμογή συμπληρωματικού
προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων
στην Ελλάδα, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν,


στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας δηλαδή έχουν
νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν
παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι
δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό,   μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις για το συμπληρωματικό  πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής
Αμπελουργικών Εκτάσεων   μέχρι την 30/11/2016.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός.
Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο
αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
Τη φύτευση αμπελώνων με άδεια από το αποθεματικό.
Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε  Ημαθίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως 44, 3ος
όροφος, γραφείο 9 και στο τηλ. 2331350148 (κ. Αλ. Παπαδοπούλου ), κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


                                                                         
           O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
                                                                         
                    Αγρ. Οικ. &  Κτηνιατρικής καα
                                                                         
                                    Κ. ΚΟΥΒΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ