Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Τελος εποχης για τον ιστορικο οργανισμο..Μόνο επιδόματα και Αγροτική Εστία μένουν στον ΟΓΑ.Στον ΕΦΚΑ οι εισφορες και οι απαιτησεις για τους αγροτες.

Στη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων περιορίζεται ο ρόλος του ΟΓΑ, όπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία ενεργοποιεί τη σχετική πρόβλεψη του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016.Ο ΟΓΑ διατηρεί μεν την διοικητική του αυτοτέλεια, ωστόσο απογυμνώνεται από τις ασφαλιστικές του αρμοδιότητες οι οποίες περνούν στον ΕΦΚΑ, το νέο υπερ-ταμείο.
Σε αυτό το φορέα έχουν μεταφερθεί από 1/1/2017 οι αγρότες-ασφαλισμένοι του Οργανισμού, με την καταβολή των εισφορών τους να γίνεται πια σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε ΦΕΚ, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αποστολή του είναι η χορήγηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παροχών χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είναι τα οικογενειακά επιδόματα και το επίδομα αλληλεγγύης σε ανασφάλιστα υπερήλικα άτομα καθώς και η χορήγηση, σε ανταποδοτική βάση, παροχών και υπηρεσιών, όπως είναι αυτές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
Ο ΟΓΑ διαρθρώνεται ως εξής:
Α. Κεντρική Υπηρεσία
1. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Διοικητή:
α) Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου
β) Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
γ) Τμήμα Στατιστικής και Μελετών
δ) Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης
2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής- Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Γενική Διεύθυνση Παροχών
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου (άρθρο 17 του ν. 3086/2002, ΦΕΚ Α’ 324), το οποίο στελεχώνεται από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες. 
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, στην αρμοδιότητα του Τμήματος Απονομής της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων ανήκει η διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων και η επιμέλεια της λειτουργίας και των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων επί υποθέσεων που αφορούν στα καταργηθέντα από 1-11-2012 οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας και εφάπαξ παροχή 2000 ευρώ) και στα καταργηθέντα από 1-1-2013 οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα και επίδομα τρίτεκνης οικογένειας), μέχρι περατώσεώς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ