Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

ΟΣΔΕ - Διευκρινίσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: εκκαθαριστικό σημείωμα απαιτείται μόνο σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει για πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία ξεκαθαρίζει πότε απαιτούνται και πότε όχι ορισμένα δικαιολογητικά για τη διαδικασία της υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Όπως αναφέρετα σε αυτήν: «Αντίγραφο της πρώτης  σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ, απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο γεωργός συμπληρώνει
εξαρχής το έντυπο της ΕΑΕ 2017». Ο ΑγροΤύπος επικοινώνησε με τον Οργανισμό για την πλήρη αποσαφήνιση του θέματος.
Επίσης διευκρινίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι Αντίγραφο Ταυτότητας και 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας απαιτείται μόνο σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά αλλάξουν.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζονται τα εξής:
1. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου  αναγράφεται ο ΑΦΜ, απαιτείται μόνο στηνπερίπτωση που ο γεωργός συμπληρώνει εξαρχής το έντυπο της ΕΑΕ2017.
(σ.σ.: η διατύπωση «εξαρχής» σημαίνει ότι ο παραγωγός συμπληρώνει για πρώτη φορά το έντυπο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Σε επικοινωνία του ΑγροΤύπου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μας διευκρίνισαν ότι εκκαθαριστικό απαιτείται, όταν το ΑΦΜ του παραγωγού δεν υπάρχει στο αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως π.χ. στην περίπτωση ενός νεοεισερχόμενου ή νέου γεωργού).
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού, παραστατικά νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή τίτλων ιδιοκτησίας,απαιτούνταιμόνο όταν εφόσον αυτά τροποποιούνταιγια το έτος υποβολής 2017.
3. Ογεωργός δεν είναι υποχρεωμένοςκαι δεν πρέπεινα παραδώσει τα στοιχεία taxisnetή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων, αλλά ΜΟΝΟ τον «Κωδικό Εξουσιοδότησης» που παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του, η οποία είναι αποκλειστικά και μόνο επιλογή και ευθύνη του γεωργού.
Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή δημοσιεύματα που έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω δεν ισχύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ