Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 6μμ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

 • Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του συμπληρωματικού τροποποιητικού τεύχους του έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» πρώην «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας»
 • Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης του από 14.07.2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατόπιν της με αρ. πρωτ. 224/26.1.2017 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
 • Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
 • Επί πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
 • Επί πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης για την έκδοση ψηφίσματος κατά της επιβολής περιβαλλοντικού τέλους στην ύδρευση και την άρδευση.
 • Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον A.Ullah.
 • Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Β.Στεφανόπουλο
 • Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Ι.Σισμανίδη
 • Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων»
 • Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δ.Βέροιας στη συνδιοργάνωση των εκστρατειών Ecomobility & free mobility για την περίοδο 2017-2018
 • Έγκριση ή μη άδειας εργασιών μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
 • Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 171/2014 απόφαση του Δ.Σ., περί καθορισμού αξίας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας Ε.Φλαμπουλίδου κλπ.
 • Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 • Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας.
 • Έγκριση ή μη απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και καθορισμός αριθμού μαθητών, για το σχολικό έτος 2018-2019.
 • Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνα)
 • Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του Έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»
 • Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»
 • Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους».
 • Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
 • Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
 • Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου για την πιστοποίησή τους».
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου»
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου (2015)».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (2015)».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους»
 • Έγκριση ή μη διατήρησης σκαλοπατιού έμπροσθεν καταστήματος και εντός κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Κεντρικής 128
 • Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία.
 • Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ευστάθιος Χωραφάς» για την προβολή δραστηριοτήτων του.
 • Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ε.Αντωνίου, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
 • Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ταγκαλίδη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ε. Μελιόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ι.Βουρλώτα από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων
 • Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
 • Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
 • Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Κ.Παπαδόπουλο
 • Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα, γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) ψήφισης της πίστωσης.
 • Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ