Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 23ης/15-11-2017, 24ης/6-12-2017, 25ης/19-12-2017, 26ης/28-12-2017 και 1ης/26-1-2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Β΄τρίμηνο του 2018.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση για την 11η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος ποσοστού πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (β)Ίδιους Πόρους, (γ) Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό (πρόγραμμα ανταποδοτικών τελών), έτους 2018.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 6ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), έτους 2018.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 7ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), έτους 2018.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 8ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, χρηματοδοτούμενων από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), έτους 2018.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 9ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από α) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), και β) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2018.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 10ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)και Π.Δ.Ε., έτους 2018.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 11ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής χρηματοδοτούμενων από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και (β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), έτους 2018
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 12ο: Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού «Περί μετοχικού κεφαλαίου» του ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. Α.Ε.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 13ο: Έγκριση καθορισμού αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ) για απασχόληση στην Π.Κ.Μ. κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 (σε περίπτωση απασχόλησης ΕΠΑΣ).
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 14ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 95/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να γίνεται ρητή αναφορά στα δύο υποέργα της πράξης: «Ανέγερση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους χώρους για λογαριασμό της ‘Φροντίδα Παπαγεωργίου – Στέγη φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας – Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως’»
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) στη ΣΑΕΠ 008/1 με κωδικό MIS 2017ΕΠ00810067/5008948.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων.

Θέμα 15ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκριση σύναψης αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας – Ε.Σ.Υ.Π., για το υποέργο 3 «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτηριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης», του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του» μεενάριθμο 2014ΣΕ02700000 της ΣΑΕ 027, προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 18.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων.

Θέμα 16ο: Έγκριση θέσπισης πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Ν. Ημαθίας, για τα έτη 2018-2019 στον Φορέα 0721 ΚΑΕ 1232.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 17ο: Έγκριση τρόπου επιλογής αναδόχων έργων τεχνικών προγραμμάτων Π.Ε. Πέλλας, για το έτος 2018 και έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας.

Θέμα 18ο: Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού) της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πέλλας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)».
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας.

Θέμα 19ο: Ανάκληση της 162/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Σερρών, του ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 20ό: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του υποέργου «Αποκατάσταση καταστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος του οδικού δικτύου Δήμου Σιθωνίας» του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 14ης Ιουλίου 2017 στην Π.Ε. Χαλκιδικής», που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί
Πόροι που αφορούν στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 21ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 22ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 23ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ