Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα δικτύωσης φορέων καινοτομίας και επιχειρήσεων που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το ΚΕΠΑ-ΑΝΕ

Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας διοργανώθηκε την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη η ημερίδα με θέμα «Δικτύωση φορέων καινοτομίας και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”», η οποία συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (One Stop Liaison Office), την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, και το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΚ ΠΚΜ)- ΕΦΕΠΑΕ. Στόχος της ημερίδας ήταν η δικτύωση επιχειρήσεων με τους φορείς καινοτομίας, η γνωριμία, η ανταλλαγή ιδεών και η διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ τους.

Τους χαιρετισμούς στο κοινό απεύθυναν ο Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και ο Νικόλαος Τζόλλας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα καινοτομίας. Ακολούθησε η παρουσίαση του “One Stop Liaison Office” του Μηχανισμού Υποστήριξης του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τον υπεύθυνο λειτουργίας του Γραφείου Σταύρο Μαντζανάκη. Την ημερίδα συντόνισε με επιτυχία η προϊσταμένη του Τμήματος Καινοτομίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Γουλάπτση, η οποία κατέδειξε το μεγάλο πλούτο ερευνητικών και καινοτομικών υπηρεσιών και δράσεων που παρέχουν τα πέντε ιδρύματα έρευνας και καινοτομίας της περιοχής.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από το στέλεχος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Καλλίνα Τσελεκίδου η πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», που αποτελεί δράση του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και αναφέρεται στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την αγορά υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος, καινοτόμας υπηρεσίας ή διαδικασίας παραγωγής (ή λειτουργίας) ή ακόμη και την επίλυση κάποιου προβλήματος στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.
Το βήμα πήραν οι εκπρόσωποι των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας Ηλίας Γιάννενας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Χρήστος Μπερμπερίδης (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος), ο Νίκος Κατσιαδάκης (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ), η Ελένη Μαλούπα (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ”) και η Ροδούλα Τσιότσου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), που παρουσίασαν τα πεδία έρευνας του φορέα τους και τις λύσεις καινοτομίας που δύνανται να παρέχουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Αγροδιατροφή, δομικά υλικά, Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, Τουρισμός, Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Τεχνολογίες ενέργειας, Τεχνολογίες περιβάλλοντος, Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων παρουσίασαν σειρά παραδειγμάτων και ιδεών για το πως μπορεί μια επιχείρηση να συνεργαστεί μαζί τους τόσο με αφορμή την πρόσκληση των κουπονιών καινοτομίας όσο και γενικότερα για τη συνεργασία μαζί τους σε θέματα προβλημάτων, προσκλήσεων και νέων ιδεών, λύσεων, προϊόντων, υπηρεσιών κ.α.
Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, όπου δόθηκαν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα αναφορικά με τη δράση. Επιπλέον συζητήθηκαν εξειδικευμένα θέματα που αφορούσαν στους θεματικούς τομείς της RIS3 σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη βελτιστοποίηση υπαρχόντων. Το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων διερευνήθηκε ιδιαίτερα κατά τη συζήτηση, καθώς υπήρξε ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για τη δυνατότητα ανάθεσης της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας και την πιθανότητα συνεργασίας μέσω υποβολής πρότασης σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων.
Ακολούθησε η τελευταία αλλά κύρια ενότητα της ημερίδας, δηλαδή η κατ’ ιδίαν συζήτηση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων με τους εκπροσώπους των ερευνητικών φορέων για την εξεύρεση ερευνητικού συνεργάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο
Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), τηλ. επικοινωνίας 2310 480000 και http://www.kepa-anem.gr.
Αντίστοιχα, την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τους φορείς καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν από το “One Stop Liaison Office” του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (onestopshop@pkm.gov.gr).
To “One Stop Liaison Office” λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
• Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313 319790
• Μαρία Γουλάπτση 2313 319705
• Σταύρος Μαντζανάκης, Χριστίνα Λαγκάνη, 2313 319667-8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ