Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - Προκήρυξη Θέσεων Μελών Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων


Ενημερώνουμε τα Μέλη μας, ότι με την Φ. 956.4/ 11/ 1021/ Σ. 77/ 11 Ιουν 2020/ ΕΑΑΣ, το ΔΣ της Ενώσεως, θα προβεί στο διορισμό των Μελών των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων, σύμφωνα με τα: ΝΔ 1171/72 και Ν. 1911/90, και ορίζει ότι πρέπει να : α. Ενημερωθούν όλα τα μέλη,
ώστε οι επιθυμούντες διορισμού στα νέα ΤΣ να υποβάλλουν σχετικές αναφορές. β. Καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επιθυμούντες να είναι επαρκείς και ει δυνατόν υπεράριθμοι για κάθε θέση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκληρωμένης και επαρκούς αξιολόγησής τους από την αντίστοιχη επιτροπή. Οι αναφορές των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 03 Ιουλίου 2020, είτε μέσω των Παραρτημάτων, είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ (Χαρ. Τρικούπη 18Α, ΤΚ 10679 - Αθήνα) με συστημένη επιστολή (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου έως και 05 Ιουλίου 2020) ή στο e-mail eaasgrammateia@gmail.com με κοινοποίηση στο e-mail eaasypopsifi@gmail.com, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Παράρτημα στο οποίο ανήκουν. Συνημμένως της αιτήσεως, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου Μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση. Έντυπα διατίθενται από το Παράρτημα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το Παράρτημα ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων, δεν εκφέρει άποψη επί των αναγραφομένων και δεν δέχεται εκπρόθεσμες αιτήσεις.

ΩΡΑ ΠΕΡΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
στα γραφεία του Παραρτήματος,
η 03 1200C ΙΟΥΛ 2020.

Επειδή η υγειονομική κρίση επέβαλε την ανάληψη καθηκόντων από το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ με καθυστέρηση ενός μηνός, η παρούσα ανακοίνωση ΔΕΝ θα δημοσιευθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ μηνός Μαΐου, αλλά θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ www.eaas.gr απ' όπου θα είναι δυνατή και η λήψη των εντύπων (Βιογραφικού Σημειώματος και Υπευθύνου Δηλώσεως των υποψηφίων).
Το Παράρτημα θα υποβάλει ηλεκτρονικά στην ΕΑΑΣ τις αναφορές που θα κατατεθούν, την 1400C της 3ης Ιουλ 2020

Επικοινωνία με ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1, ΤΚ 59131, ΒΕΡΟΙΑ
Ώρες Γραφείου Εργάσιμες ημέρες 11.00 έως 13.00ω
Τηλέφωνο 23310-27463
ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ http://eaasimathias.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ