Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

ΠΚΜ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2018-2019

 

Η Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής έξι Κοινωνικών Συμπράξεων και οι Δήμοι – Εταίροι τους, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π. ΤΕΒΑ, προχωράνε παράλληλα με τις επιτυχείς διανομές Τροφίμων και στη διενέργεια Συνοδευτικών Δράσεων και προσκαλούν όλους τους ωφελούμενούς του Ε.Π. ΤΕΒΑ να συμμετάσχουν σε αυτές.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά πέντε ομάδες Συνοδευτικών Δράσεων, σε όλους τους Δήμους και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες των Π.Ε Δυτ. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Κιλκίς, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Π.Ε. Σερρών και Π.Ε. Ημαθίας, με κάθε μία από αυτές τις ομάδες να περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων όπως, ημερίδες, επιτόπιες ενημερώσεις, προβολές ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού οπτικοαουστικού υλικού, καθώς και παράλληλη τηλεφωνική υποστήριξη τους σε σχετικά θέματα που τους απασχολούν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την πρόληψη και για τη μη εξάπλωση του ιού της Πανδημίας COVID-19 οι προαναφερθείσες δράσεις θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις και παρουσιάσεις των Συνοδευτικών Δράσεων με την μορφή Διαδικτυακής παρουσίασης μέσω 3 διαδικτυακών καναλιών εκπομπής.

Πιο συγκεκριμένα:

· Πλατφόρμα ZOOM – Απαιτείται ο ωφελούμενος να κατεβάσει ή να έχει την εφαρμογή. Ο χρήστης λαμβάνει ένα link και χωρίς εγγραφή μπορεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Πρόκειται για το πιο διαδραστικό τρόπο παρουσίασης καθώς το κοινό μπορεί να συνομιλήσει απευθείας στον ομιλητή για οποιοδήποτε θέμα τον ενδιαφέρει και τον απασχολεί.

· Livestreaming από το Facebook – Απαιτείται ο ωφελούμενος να έχει και να είναι γραμμένος στην εν λόγω εφαρμογή. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν γραπτώς κατά την ώρα της εκδήλωσης. Ο χρήστης θα ενημερωθεί για τη μέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση κάνοντας απλώς Like.

· Livestreaming από Instagram – Απαιτείται ο ωφελούμενος να έχει και να είναι γραμμένος στην εφαρμογή. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν γραπτώς κατά την ώρα της εκδήλωσης. Ο χρήστης θα ενημερωθεί για τη μέρα και την ώρα που θα μπει κάνοντας απλώς Like.

Οι ωφελούμενοι κατά περιοχές θα ενημερώνονται ανάλογα για την ακριβή ώρα διεξαγωγής των διαδικτυακών εκδηλώσεων των Συνοδευτικών Δράσεων.

Πιο αναλυτικά οι πέντε Ομάδες Συνοδευτικών Δράσεων αφορούν:

ΟΜΑΔΑ 1. Πρόληψη & Συμβουλές υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, για ενήλικες και παιδιά.

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης Συνοδευτικής Δράσης είναι η παροχή Υπηρεσιών Πρόληψης και Συμβουλές Υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, για ενήλικες και παιδιά. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ενίσχυση και ενημέρωση των ωφελουμένων μέσω συμβουλών υγείας και πρόληψης, της ατομικής υγιεινής και της υγιεινής διατροφής, μιας και οι συνθήκες διαβίωσης τους ή και πρόσβασης τους σε βασικές αρχές και συμβουλές πρόληψης υγείας πολλές φορές δεν τους το επιτρέπουν, ιδίως πια και με την ύπαρξη της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού.

Δράση 1: Μία Εκδήλωση - ημερίδα σε κάθε Δήμο / Εταίρο, (Διαδικτυακά)

Στις ημερίδες αυτές ειδικοί επιστήμονες θα παρουσιάσουν και θα ενημερώσουν τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, σχετικά με θέματα που αφορούν τη διατροφή τους και την ατομική τους υγιεινή, αλλά και θα απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα των ωφελουμένων μέσω διαλόγου και συζήτησης.

Δράση 2: Μία Εκδήλωση επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης σε κάθε Δημοτική Ενότητα (Διαδικτυακά)

Στις επιτόπιες δράσεις οι ειδικοί επιστήμονες του κλάδου της υγείας θα πραγματοποιούν επιτόπια ενημέρωση πάνω σε θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής με τον απαραίτητο εξοπλισμό, προς τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ.

Δράση 3: Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου για συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες υγείας

Στην συγκεκριμένη δράση θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα είναι στελεχωμένο από μία ομάδα ειδικών επιστημόνων υγείας, για παροχή συμβουλών σχετικά με θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής που θα απευθύνεται σε όλους τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ.

ΟΜΑΔΑ 2. Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών και υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά.

Η συγκεκριμένη Συνοδευτική Δράσης έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικοποίησης παιδιών και την υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά και ενήλικες γονείς των ωφελούμενων παιδιών. Οι δράσεις κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, θα πραγματοποιούνται μέσα από συμβουλευτική, παιχνίδια όπως και βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια, για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, κατά τόπους με τη λειτουργία κινητής μονάδας. Στόχος είναι η ενημέρωση σχετικά με πρακτικές κοινωνικοποίησης των παιδιών, καθώς και η παράλληλη ενημέρωση των παιδιών και των γονιών τους για την σημασία της.

Δράση 1: Μία Εκδήλωση - ημερίδα σε κάθε Δήμο / Εταίρο (Διαδικτυακά)

Στις ημερίδες αυτές ειδικοί επιστήμονες θα παρουσιάσουν και θα ενημερώσουν τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, σχετικά με θέματα που αφορούν την κοινωνικοποίηση παιδιών καθώς και την υλοποίηση διάφορων πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά .Επίσης, θα απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα των ωφελουμένων μέσω διαλόγου και συζήτησης.

Δράση 2: Μία Εκδήλωση επιτόπιας δράσης κινητής μονάδας ενημέρωσης σε κάθε Δημοτική Ενότητα (Διαδικτυακά)

Στις επιτόπιες δράσεις οι ειδικοί επιστήμονες θα πραγματοποιούν επιτόπια ενημέρωση πάνω σε θέματα κοινωνικοποίησης παιδιών προς τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ. Ακόμη, θα λάβουν μέρος παιχνίδια και βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια, για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας προς ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους.

ΟΜΑΔΑ 3. Συμβουλευτική – παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για ενήλικες και παιδιά.

Η Συνοδευτική Δράση αφορά την ενημέρωση και την συμμετοχή σε συμβουλευτικές διαδικασίες των δικαιούχων του ΕΠ ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής στήριξης για την επίτευξη ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, με στόχο την κατανόηση των προβλημάτων και των παραγόντων που τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ψυχικής υγείας τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Επίκεντρο θα αποτελέσει η αντιμετώπιση σοβαρών κινδύνων, όπως αυτών του κοινωνικού αποκλεισμού και των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης.

Δράση 1: Μία Εκδήλωση ημερίδα σε κάθε Δήμο / Εταίρο (Διαδικτυακά)

Στις ημερίδες ειδικοί επιστήμονες θα παρουσιάσουν και θα ενημερώσουν τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, σχετικά με θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και επίτευξης ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ενηλίκων, εφήβων και παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ψυχικής υγείας τους. Επίσης, θα απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα των ωφελουμένων μέσω διαλόγου και συζήτησης.

Δράση 2: Μία Εκδήλωση επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης σε κάθε Δημοτική Ενότητα (Διαδικτυακά)

Στις επιτόπιες δράσεις οι ειδικοί επιστήμονες θα πραγματοποιούν επιτόπια ενημέρωση πάνω σε θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την ομαλή τους ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον.

Δράση 3: Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου για συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες υγείας

Στην συγκεκριμένη δράση θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, στελεχωμένο από μία ομάδα ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλές ενδυνάμωσης προς όλους τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, με στόχο την ομαλή κοινωνική τους ένταξη.

ΟΜΑΔΑ 4. Συμβουλευτική για την διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού για ενήλικες και παιδιά.

Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώνεται στην ενίσχυση και την ενημέρωση των δικαιούχων του ΕΠ ΤΕΒΑ και παρέχει συμβουλές πάνω σε θέματα οικονομίας και διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού – οικογενειακού προγραμματισμού. Είναι πολύ σημαντικό να επιτυγχάνεται η σωστή διαχείριση των εσόδων και των εξόδων, η λήψη σωστών αποφάσεων για τη μείωση και τακτοποίηση των δαπανών καθώς και η σωστή καταγραφή και ο υπολογισμός τους.

Δράση 1: Μία Εκδήλωση - ημερίδα σε κάθε Δήμο / Εταίρο (Διαδικτυακά)

Στις ημερίδες ειδικοί επιστήμονες θα παρουσιάσουν και θα ενημερώσουν τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, σχετικά με θέματα και πρακτικές διαχείρισης του οικογενειακού τους προϋπολογισμού και θα παρέχουν συμβουλές καλύτερης οργάνωσης. Επίσης, θα απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα των ωφελουμένων μέσω διαλόγου και συζήτησης.

Δράση 2: Μία Εκδήλωση-επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης σε κάθε Δημοτική Ενότητα (Διαδικτυακά)

Στις επιτόπιες δράσεις οι ειδικοί επιστήμονες θα πραγματοποιούν επιτόπια ενημέρωση πάνω σε θέματα διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού προς τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, διαθέτοντας ειδικό εξοπλισμό, ώστε να προσφέρουν πρακτικές συμβουλές.

Δράση 3: Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου για συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες υγείας

Στην συγκεκριμένη δράση θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, στελεχωμένο από μία ομάδα ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα παρέχουν ατομική συμβουλευτική προς όλους τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, με στόχο την βελτίωση της διαχείρισης του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

ΟΜΑΔΑ 5. Προβολή εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού για ενήλικες και παιδιά.

Η Συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών προβολής εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού σε όλους τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ, των οποίων η πρόσβαση σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες πολλές φορές είναι περιορισμένες, ιδίως και μετά με την εμφάνιση της Παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού. Με την παρούσα δράση και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σε συνδυασμό με τον

εκπαιδευτικό χαρακτήρα του οπτικοακουστικού υλικού, θα προσφέρει έναν τρόπο διασκέδασης στους ωφελούμενους του προγράμματος.

Δράση 1: Εκδήλωση -Προβολή ταινιών. (Διαδικτυακά)

Θα πραγματοποιηθούν προβολές εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καλύτερη οπτική απόδοσή τους.

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως.

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με τα στοιχεία σας στα παρακάτω τηλέφωνα :

Από σταθερό (χωρίς χρέωση): 800 100 1770, 2310 804130

Από κινητό: 6907650399 E -mail: teva.upostiriksi@gmail.com

Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες που υποβάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ