Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Στην ενημέρωση του νέου Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Στην ενημέρωση του νέου Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, μαζί με τους Αντιδημάρχους, τη Γενική Γραμματέα του Δήμου και τους Διευθυντές των Υπηρεσιών.

Σας παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία της ενημέρωσης:


Οικονομική κατάσταση Δήμου
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου σήμερα κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Ο ισολογισμός του 2018 έκλεισε με ζημία 20.000 ευρώ, ενώ προ φόρων και αποσβέσεων παρουσιάζει πλεόνασμα άνω των 800.000 ευρώ. Ο δείκτης ρευστότητας ανέρχεται στο 2,03 γεγονός που καταδεικνύει την υγεία των οικονομικών στοιχείων του Δήμου. Επίσης, παραδίδεται ο Δήμος με σχεδόν εξοφλημένες όλες τις δανειακές του υποχρεώσεις – υπόλοιπο υποχρεώσεων 300.000 ευρώ, ενώ το 2014 παραλάβαμε τον Δήμο με δανειακές υποχρεώσεις 3.200.000. Τα ταμειακά διαθέσιμα σήμερα ανέρχονται σε 1.800.000 ευρώ.
Σημειώνεται πως ο Δήμος εντός του 2018 ανέλαβε τη μισθοδοσία 22 υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από την ΕΤΑ Α.Ε., ενώ προχώρησε και σε αύξηση της επιχορήγησης προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης με ποσό 200.000 ευρώ, χωρίς να σημειωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην οικονομική λειτουργία του.
Επισημαίνουμε ότι μέσα στην πενταετία 2014-2019 πληρώθηκαν ποσά περίπου 1.500.000 ευρώ που αφορούσαν δικαστικές αποφάσεις υποθέσεων των προηγούμενων αυτοδιοικητικών περιόδων.
Μέσα στο 2019 οι πρώην εργαζόμενοι της ΕΤΑ Α.Ε. προχώρησαν σε κατασχέσεις περίπου 700.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί λογιστικά από προκαταβολή των ΚΑΠ και από την είσπραξη της οφειλής του 3% από την εταιρεία κινεζικών συμφερόντων που διαχειρίζεται το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Τ.Κ. Χαρίεσσας.

Φωτοβολταϊκά πάρκα
Σήμερα, βρισκόμαστε σε αναμονή της έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου για την απόδοση του κατασχετηρίου ύψους 340.000 ευρώ που έχει βεβαιώσει ο Δήμος μας και αφορά οφειλή της εταιρείας κινεζικών συμφερόντων που διαχειρίζεται το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Τ.Κ. Χαρίεσσας. Το ποσό αυτό αφορά βεβαιωμένη οφειλή μέχρι και την 30-6-2017. Για το ίδιο θέμα ο Δήμος έχει προχωρήσει σε αγωγή κατά του ΛΑΓΗΕ προκειμένου να ενημερώνεται για τα εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμών προς την ως άνω εταιρεία, ούτως ώστε ο Δήμος να μπορεί να προβαίνει σε βεβαίωση της οφειλής του 3%. Επίσης, με την ανωτέρω κακόπιστη εταιρεία υπάρχει και άλλη δικαστική εκκρεμότητα αναφορικά με το ύψος του μισθώματος της γης που κατέχουν.

Εκκαθαρίσεις ΤΑΒ Α.Ε. - ΚΕΠΑΠ
Εντός της επόμενης περιόδου θα πρέπει να εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι εκκαθαρίσεις των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων ΤΑΒ Α.Ε. και ΚΕΠΑΠ. Για την ΤΑΒ έχει προσκομιστεί από τον εκκαθαριστή η έκθεση ολοκλήρωσης, ενώ για την ΚΕΠΑΠ αναμένεται η τελική έκθεση. Οι ανωτέρω εκκαθαρίσεις θα επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική
θέση του Δήμου. Οι οφειλές των δυο εταιρειών προς το ευρύτερο Δημόσιο είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχουν και σημαντικότατες οφειλές προς τρίτους (π.χ. οφειλή στην εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΜΗ για την κατασκευή του αυθαίρετου ορόφου στο ξενοδοχείο των 3-5 Πηγαδιών, ύψους περίπου 400.000 ευρώ).

Γραφείο Περιουσίας του Δήμου
Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Σήμερα, υφίσταται Γραφείο Περιουσίας το οποίο συνεχίζει να εργάζεται για την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου που δεν έγινε επί δεκαετίες και με την ολοκλήρωση του θα βοηθήσει ουσιαστικά την αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.

Χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγαδιών
Έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο με το χιονοδρομικό κέντρο των 3-5 Πηγαδιών. Τακτοποιήθηκε ο αυθαίρετος όροφος του ξενοδοχείου που υλοποιήθηκε επί της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου και διαγράψαμε το πρόστιμο ύψους 1.800.000 που επιβλήθηκε στον Δήμο. Επιπρόσθετα, το χιονοδρομικό των 3-5 Πηγαδιών είναι το μοναδικό στη χώρα που διαθέτει εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. Επιπρόσθετα, υπάρχει έτοιμη η διακήρυξη για την εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης και τη μετατροπή του Χ.Κ. σε ορεινό θέρετρο. Το υφιστάμενο πρόβλημα του Χ.Κ. είναι η παλαιότητα των εγκαταστάσεων.

Ξενοδοχείο ‘Βέρμιον’ (ΕΤΑ Α.Ε.)
Η υπόθεση της ΕΤΑ Α.Ε. (ξενοδοχείο Βέρμιο) έχει ξεκαθαρίσει. Η εταιρεία εκκαθαρίσθηκε σε χρόνο ρεκόρ, διασώθηκε η δημοτική περιουσία –η οποία είχε παραχωρηθεί κατά κυριότητα (!) σε μια Α.Ε.- και μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι στον Δήμο ενισχύοντας τις υπηρεσίες του. Υπολείπεται η συμβολαιογραφική πράξη της μεταβίβασης του ακινήτου στον Δήμο, με την ολοκλήρωση της οποίας θα λυθεί και η επιχείρηση. Οι εναπομείνασες υποχρεώσεις του Δήμου αναφορικά με την ΕΤΑ Α.Ε. ανέρχονται σε περίπου 200.000 ευρώ. Υποχρεώσεις ύψους 700.000 ευρώ προς το προσωπικό και τρίτους έχουν τακτοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση για τον Δήμο μέσω επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ, ενώ ο Δήμος έχει αιτηθεί την αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο μέσω παρακράτησης του 5% των ΚΑΠ για την οποία έχει κινηθεί η διαδικασία έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ.

Ιαματικές πηγές Αγίου Νικολάου Κοπανού
Αναφορικά με τη διαδικασία της αναγνώρισης της πηγής στον Άγιο Νικόλαο Κοπανού έχει ολοκληρωθεί το 95% και υπολείπεται μόνο η προσκόμιση του ιδιοκτησιακού τίτλου από την πλευρά της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, η οποία έχει κινηθεί δικαστικά και αναμένουμε τη δικαστική απόφαση. Με την προσκόμιση του ανωτέρω τίτλου θα προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.

Οριοθέτηση Αράπιτσας
Η ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ποταμού της Αράπιτσας βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Υπολείπονται από την πλευρά του Δήμου κάποιες τελευταίες διευκρινίσεις επί των σχεδίων που ζητήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Αναφορικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πεζοδρόμηση της πλατείας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου μελετητή για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και των αξόνων της. Επιπρόσθετα, βρισκόμαστε σε αναμονή της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για την ολοκλήρωση των αποφάσεων που αφορούν τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Έργα υποδομής
Παραδίδεται μεγάλο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων με εντάξεις πλήθους παρεμβάσεων που ενδεικτικά παρατίθενται κατωτέρω:
1) κατασκευή του νέου Δημαρχείου στη Βέτλανς
2) κατασκευή του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου
3) ανάπλαση της Μεγάλου Αλεξάνδρου
4) ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων Κοπανού και Αγγελοχωρίου, καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας
5) ανακαίνιση του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νάουσας
6) υλοποίηση έργων αγροτικής οδοποιίας
7) αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Ματθαίου
8) κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού στον Άγιο Νικόλαο
9) κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών για τις κοινότητες
10) κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κοινοτήτων
11) κατασκευή νέων παιδικών χαρών στην πόλη της Νάουσας και τις κοινότητες

Ανακατασκευή 10 παιδικών σταθμών
Πετύχαμε τη λήψη επιχορήγησης ύψους 500.000 ευρώ από το ΥΠΕΣ για την ανακατασκευή δέκα παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Απαιτείται η απασχόληση της Τ.Υ. για την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών. Με τα χρήματα αυτά θα επιτευχθεί η πλήρης προσαρμογή των παιδικών μας σταθμών στις απαιτήσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Επισημαίνεται πως έχει ληφθεί έγκριση από το ΥΠΕΣ για την πρόσληψη δυο μηχανικών με οκτάμηνη σύμβαση οι οποίοι είχε προβλεφθεί να απασχοληθούν με το κομμάτι των μελετών των παιδικών σταθμών.

Σχέδιο Υδροηλεκτρικών
Ολοκληρώνεται η μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία ΜΥΗΣ σταθμών επί του δικτύου ύδρευσης, ενώ αναμένεται η μελέτη για τον ΜΥΗΣ της ‘Βέτλανς’. Επίσης, βρισκόμαστε σε αναμονή εξέτασης της αίτησής μας για λήψη άδειας ηλεκτροπαραγωγής από τη ΡΑΕ για τη θέση ‘Μπαχούτσι’. Υπενθυμίζω πως για τη θέση της Βέτλανς υπάρχει πρόθεση χορηγίας από τον TAP μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους έως 400.000 ευρώ.

Μελέτη branding
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του branding για τον Δήμο της Νάουσας. Η μελέτη για την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας προβλέπει λογότυπο, σύνθημα, ηλεκτρονική παρουσία, ενημερωτικά έντυπα, αναμνηστικά, οπτικοακουστικά μέσα κ.ο.κ. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με φορείς του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Επιπλέον, έχει επιτευχθεί και ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους απασχολούμενους στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή μας.

Στο τέλος της παρουσίασης ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης ευχήθηκε μια γόνιμη και δημιουργική θητεία στον Νικόλα Καρανικόλα για το καλό του Δήμου και των δημοτών, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος και ο συνδυασμός του Κοινού Τόπου θα παρακολουθούν κριτικά αλλά με θετικό πνεύμα τη νέα διοίκηση. Ο κ. Κουτσογιάννης τόνισε ότι το έργο που αφήνει μετά από πέντε χρόνια η δική του διοίκηση έχει απολύτως θετικό πρόσημο, αποτελεί δε παρακαταθήκη στη νέα δημοτική αρχή να ξεκινήσει με έργα και δράσεις από την πρώτη κιόλας μέρας ανάληψης της διοίκησης του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ