Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ το προγραμματισμένο σεμινάριο χορού που θα ελάμβανε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, την 22 Μαρτίου 2020


Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 726) με την οποία τέθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 Κοινή Υπουργική Απόφαση, περί επιβολής προληπτικών μέτρων σε σχέση με τον κορωνοϊό COVID-19 και έχοντας υπόψη την εξελισσόμενη κατάσταση στο υπόψη θέμα

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ


το προγραμματισμένο σεμινάριο χορού που θα ελάμβανε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, την 22 Μαρτίου 2020.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση και την κατανόηση από μέρους των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στη ΜΗ εξάπλωση του κορωνοϊού.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας


Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ