Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΠΑ Δημου Βεροιας.

Συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της εποχής και σεβόμενοι τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού, την Πέμπτη 2/4/2020 συνεδρίασε επιτυχώς το ΔΣ της ΚΕΠΑ , παρουςία των προϊσταμένων διευθύνσεων ,χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή πύλη epresence.gov.gr


Την ευθύνη της όλης διαδικασίας είχε ο υπεύθυνος μηχανοργάνωσης της επιχείρησης , Δημήτριος Καρατόλιος , μόνιμος υπάλληλος .

Η υπηρεσία αυτή καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 ΚΥΑ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ