Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Επιμελητήριο Ημαθίας: Αναδείχθηκε δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, αρωγός της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας του Νομού, αναδείχθηκε δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κεντρική Μακεδονία

2014-2020, με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) της Βέροιας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.

Στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία 100 ανέργων, ωφελούμενων που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας, για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και με την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους. Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τομέα του τουρισμού́ και τον πολιτισμό.

Το Πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο σε όλες τις δράσεις του, και περιλαμβάνει

1.Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 3 ώρες για τον καθένα από τους 100 ωφελούμενους,

2.Πρόγραμμα Κατάρτισης 80 ωρών ανά ωφελούμενο, σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, που θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτισης και πρακτική άσκηση με τη μορφή των case studies, και

3.Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα  με το διεθνές πρότυπο ISO.IEC 17024 επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιοχής το οποίο θα επιλεγεί μέσω δημόσιου διαγωνισμού.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με Δελτίο Τύπου από το Επιμελητήριο Ημαθίας για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των ωφελούμενων και τον χρόνο έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Oι πιο επικίνδυνες τροφές του κόσμου.

  Σ’ αυτό τον κόσμο δεν υπάρχουν μόνο γευστικά πιάτα και νόστιμα φαγητά, αλλά και τροφές που μπορούν να μας κάνουν κακό και πρέπει να τις ...