Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Κ. Καλαϊτζίδης: «Ο Τζιτζικώστας είναι συνεχώς στο πλευρό μας. Εξασφάλισε 1.807.800 ευρώ για προσλήψεις στα νοσοκομεία της Ημαθίας»

 


ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ- ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ο Απόστολος Τζιτζικώστας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της Ημαθίας» τονίζει με δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, με αφορμή τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας , να εξασφαλίσει πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των τοπικών επιχειρήσεων και πρόγραμμα στελέχωσης των τοπικών δημόσιων νοσοκομείων και δημόσιων δομών υγείας με προσλήψεις. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας ευχαριστεί τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τονίζοντας ότι στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε:

«Μαζί με το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και τη ρευστότητα της τοπικής αγοράς, της Ημαθίας και όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικές χρηματοδοτήσεις 150 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο ανακοινώσαμε λεπτομέρειες, ο Απόστολος Τζιτζικώστας εξασφάλισε και αξιοποιεί άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να ενισχυθούν με επικουρικό προσωπικό μονάδες υγείας του Δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας. Ανάμεσά τους και το Νοσοκομείο της Ημαθίας, που μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα ενισχυθεί με το ποσό των 1.807.800 ευρώ για αντίστοιχες προσλήψεις. Σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη για τον τόπο, λόγω της υγειονομικής πανδημίας και των πολλαπλών συνεπειών της, ο Απόστολος Τζιτζικώστας λέει λίγα και κάνει πολλά. Ενισχύει τη ρευστότητα της τοπικής οικονομίας, στελεχώνει τις τοπικές δομές υγείας και αποδεικνύει ότι στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό μας, στο πλευρό της Ημαθίας. Τον ευχαριστούμε και είναι κάτι παραπάνω από υποχρέωσή μας, να αξιοποιήσουμε το έργο του και να φανούμε αντάξιοι για όλα όσα κάνει και προσφέρει για τον τόπο μας».

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Η πρωτοβουλία και η δράση του Απόστολου Τζιτζικώστα για χρηματοδότηση προσλήψεων επικουρικού προσωπικού που θα ενισχύσει τις μονάδες υγείας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πανδημίας του κορωνοϊού, εξασφαλίζει και αξιοποιεί 35 εκ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενισχυθούν με επικουρικό προσωπικό δεκάδες μονάδες υγείας του Δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας και θα προσληφθεί ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υγείας, ώστε να ενταχθεί στο εθνικό σχέδιο του Υπουργείου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην Κεντρική Μακεδονία. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φορείς με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η

κατανομή των κονδυλίων της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Απόστολου Τζιτζικώστα για το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (μονάδες Βέροιας, Νάουσας) ανέρχεται στα 1.807.800 ευρώ.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε σχέση με την πρωτοβουλίας του Απόστολου Τζιτζικώστα για οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, ξεκίνησε από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων, στη σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «Διέξοδος» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ένας μήνας (έως τις 10 Οκτωβρίου 2020) και δεν θα δοθεί παράταση.

Η πλατφόρμα στην οποία μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι πληγείσες επιχειρήσεις είναι:

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(f3xfkmjfnyvxgnvtelg1wn2b))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx%3ffbclid%3dIwAR242eYCPWMS8oa7o_LCePaH-2eEAiIAxgM5BfbuPL6xF5aGJ9bhSgg6uSQ&fbclid=IwAR242eYCPWMS8oa7o_LCePaH-2eEAiIAxgM5BfbuPL6xF5aGJ9bhSgg6uSQ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες). Τις διαδικασίες έχει αναλάβει το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.kepa-anem.gr – 2310480000), που θα υποδεχτεί τις αιτήσεις και θα τις αξιολογήσει ως το τέλος του 2020.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:

1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Oι πιο επικίνδυνες τροφές του κόσμου.

  Σ’ αυτό τον κόσμο δεν υπάρχουν μόνο γευστικά πιάτα και νόστιμα φαγητά, αλλά και τροφές που μπορούν να μας κάνουν κακό και πρέπει να τις ...