Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ - «Εορτασμός της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών


 Σας γνωρίζουμε ότι την 24ηΟκτωβρίου 2020, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη Χώρα, η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ημέρα αυτή θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ.Πρωτ. 67296 & 67297/13-10-2020έγγραφα τουΥπουργείουΕσωτερικών:-Κατάθεση στεφάνου στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Περιφερειάρχες.-στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., από την ογδόη πρωϊνή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου την 24ηΟκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο.Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενοτήτας Ημαθίας και του Δημοσίου να μεριμνήσουν για το σημαιοστολισμό των κτιρίων όπου στεγάζονται.Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΠ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ