Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα από Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας έως Α/Κ Πολυμύλου προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών, επί της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα από Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας (Χ/Θ 263+060) έως Α/Κ Πολυμύλου (Χ/Θ 230+200).

Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό είτε της αριστερής, είτε της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της εν λόγω οδού, κατά το χρονικό διάστημα από έκδοση της παρούσης έως την 18-12-2020, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, και συγκεκριμένα στις κάτωθι χιλιομετρικές θέσεις:

 Χ/Θ Η 263+060, Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας – Α/Κ Κουλούρας

 Χ/Θ Η 246+820, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου

 Χ/Θ Η 246+670, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου

 Χ/Θ Η 230+200, Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ