Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

6η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία στη Νάντη της Γαλλίας με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία

Στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τις δράσεις της κάθε περιφέρειας–εταίρου στον τομέα της κυκλικής βιο-οικονομίας στόχευε η 6η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου BIOREGIO, που πραγματοποιήθηκε στη Νάντ της Γαλλίας (5-7/11/2019), όπου συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση έφερε κοντά εταίρους και φορείς από όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος του έργου BIOREGIO, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη γαλλική περιφέρεια “Pays de la Loire” μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων, καθώς και μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων των υπευθύνων λειτουργίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση εδώ:
· https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/news-article/6778/6th-bioregio-interregional-event-in-france-day-1/
· https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/news-article/6793/6th-bioregio-interregional-event-in-france-day-2/
H Βιο-Οικονομία αποτελεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα. Η Βιο-οικονομία είναι σημαντικός πυλώνας της βιώσιμη ανάπτυξης καθώς παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες και λύσεις σε έναν αυξανόμενο αριθμό κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και διαθεσιμότητας τροφίμων και η αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο τελικός στόχος του έργου BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) είναι να κατευθύνει τις
περιφερειακές πολιτικές έτσι ώστε να υποστηρίξουν τις ορθές πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και να προωθήσουν τις σχετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των οργανωμένων δράσεων της κάθε περιφέρειας που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και υλοποιείται τοπικά από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (http://aix.meng.auth.gr/) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.rdfcm.gr/) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά εξαμηνιαία δελτία με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου στο παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2CCyvUS
Για περισσότερες πληροφορίες για τις καλές πρακτικές κυκλικής βιο-οικονομίας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ